Visie op leren en presteren


Mentale processen vormen de basis voor al het gedrag wat we laten zien of vertonen. Om goede zelfsturing te kunnen geven in welke taak dan ook is het van belang om te weten hoe we onze eigen mentale processen kunnen herkennen, erkennen en beïnvloeden. Onbewust is stress en spanning van grote invloed op het bereiken van topprestaties. Voor alles wat we doen vormt deze basis onze vertrekpunt.


Trots, Eenheid en Kracht

Leren doe je door ervaringen op te doen en zo je vakmanschap te vergroten. Leren is tijd en plaats afhankelijk en context gerelateerd. We koppelen dit aan (persoonlijke) ambities, intrinsieke doelen en levensfases. Daarnaast zien we in alle prestaties een mix van de facetten Trots, Eenheid & Kracht.

 

Wanneer bent u voor het laatst Trots geweest op een geleverde prestatie?

 

En met wie was u toen en wat voelde u erbij?

 

Durft u te zeggen dat u succesvol bent?

 

Mensen leren een leven lang door dingen die ze meemaken, bewust gekozen of per toeval overkomen. Soms komen er zaken op onze route die de rit zwaarder maken. Ook daar leren we uit, ook al zien we dat in het moment niet altijd.

 

Wij geven u die extra bagage die u nodig heeft om uw ontwikkel pad te starten, vervolgen of aan te vullen. Geen gids die alle dagen meeloopt maar doelgericht en precies uw voorraad aanvult.

 

Anytime, anyplace, anywhere. Waarom, omdat u er toe doet!

Trots, Eenheid en Kracht als richtingaanwijzerModern leren in een dynamisch aanbod

Blended Action Learning

Het didactisch concept is gebaseerd op onze visie op leren en heeft als uitgangspunt dat we leren door te doen. Onderdeel van deze leerweg is kennis om met de juiste knowhow een realistische doelstelling te bepalen of prestatieroute haalbaar in te kunnen schatten. Leren en verbeteren is een proces van doen, reflecteren en verbeteren.

 

Wij kiezen daarom voor het concept Blended Action Learning als fundament voor al onze leeroplossingen. Dit betekent voor ons dat in opleidingen en trainingen we mensen altijd in omstandigheden brengen die vergelijkbaar of identiek zijn aan de omstandigheden die men op in de werkomgeving tegenkomt.

 

De combinatie van contacttrainingen, E-learning, Virtual Reality en werkplekleren zijn wij in staat om voor ieder vraagstuk een passende en prikkelende leeromgeving te faciliteren.Mentaal Prestatie Plan

 

 Centraal in het Mentaal Prestatie Plan staan de zelfscan, de mentale voorbereiding en de mentale evaluatie en reflectie. In al deze fases leren we mensen Mentale Vaardigheden aan die ervoor zorgen dat men in een optimale prestatietoestand komt. Het paraat hebben van Mentale Vaardigheden en inzicht in eigen gedrag zorgt ervoor dat je in staat bent jezelf te leiden en coachen. Daarnaast biedt het Mentaal Prestatie Plan organisaties een krachtig instrument om beleid ten aanzien van Duurzame Inzetbaarheid in te richten.

 

Op alle niveaus van preventie tot nazorg zijn er tools die de Mentale aspecten van de prestaties van mensen inzichtelijk kunnen maken en ondersteunen. Wij pleiten voor een Mentale awareness cultuur. Waarom? Mentale processen bepalen voor 70 – 90 % hoe we presteren. Dat verdient de aandacht in een werk- en leefomgeving die steeds meer van mensen vraagt. Wanneer begint u?

Zelfregulatie maakt verschil in alle omstandigheden