Referenties


Wij hechten veel waarde aan transparantie. Hier vindt u enkele van onze referenties. Wilt u in contact treden met één van onze contactpersonen bij deze of andere trajecten dan kunt u bij ons gegevens raadplegen.

Roc Tilburg

ROC Tilburg traject Mentaal Sterk aan het Werk voor excellerende studenten Toezicht en Handhaving en train de trainer opleiding gericht op integratie van Mentale vaardigheden in werkveld. Het traject is door docenten geëvalueerd met een 9,5 op score.

ZORGassist

ZORGassist implementatie van leerbeleid en leerlandschap ten aanzien van duurzame inzetbaarheid met als onderdeel training omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Gehele traject geëvalueerd met een gemiddelde score van 8,5 onder 300 deelnemers

Zuyderland MC

Zuyderland MC  Opleiding Operationeel Crisiscoördinator als onderdeel van integraal crisismanagement. 80 deelnemers opleiden tot Command and Control OOC in Golden Hour bij crisis.  Doelgroep IC verpleegkundigen en hoofwachten. Pilot geëvalueerd met 8,8.Politieacademie

Fundament professionele weerbaarheid en partner sinds januari 2012 onlangs verlengd tot 2020. Landelijke uitrol en opleiden/versterken persoonlijke veerkracht (60000-70000 deelnemers).  Aantal gegeven trainingen 500-700 in 5 jaar.

Solar Team Twente

Solar Team Twente bereidt zich per editie voor op het leveren van een topprestatie tijdens de zonneautorace in Australië. Voor de derde achtereenvolgende keer maken ze gebruik van een High Performance Teamshaping. De hoogste klassering is de 2e plaats in 2015.

Heerema Fabrication Group

Heerema Fabrication Group koos voor Good Work in het High Performance traject met de HSE afdeling. Board en operations volgde een meerdaags programma op de Politieacademie om te komen tot een tactisch plan van aanpak tot 2018.