Blended Action Learning en sociale leertechnologieën op de HAN

Recent hebben we een gastcollege verzorgt voor de opleiding Toegepaste Psychologie van de Hoge School van Arnhem en Nijmegen in het kader van de onderwijseenheid “Preventie”. Binnen de Themadag maakte de 120 studenten (allen eerstejaars) kennis met verschillende sociale technologie toepassingen, gericht op gedragsverandering. Binnen het gastcollege hebben we ze kennis laten maken verschillende interventies uit de praktijk gericht op sociale leertechnologie, zodat ze een beeld kunnen vormen en een keuze kunnen maken waarop ze zich willen richten in de komende onderwijseenheid.

We zien dat leren en ontwikkelen steeds meer dynamisch aan het worden is. We leren altijd, overal, met en van elkaar. Technologie speelt een grote rol in de vormgeving van onze leertrajecten en beschikbaarheid van kennis. Met Virtual Reality gebruiken wij een innovatieve sociale leertechnologie, die een grote invloed heeft op het ervaren van situaties.

 

Toegepaste psychologie als onderdeel van leren en ontwikkelen

In de onderwijseenheid voorafgaande hebben de studenten een analyse gemaakt binnen het domein Duurzame Inzetbaarheid. Vanuit deze analyse gaan ze in de huidige onderwijseenheid een voorstel of prototype ontwikkelingen gericht op sociale leertechnologie.

Tijdens het gastcollege hebben we naast de verschillende leertechnologieën de deelnemers ook kennis laten maken met prestatiegericht leren vanuit breinkennis. Immers bestaat duurzame inzetbaarheid uit een combinatie van je mentale toestand, je fysieke toestand en je morele toestand.

 

Blended Action Learning

Wanneer je interventies wilt ontwikkelen die duurzame prestatie beïnvloeden dan zien wij breinkennis als basis van de interventie. Zonder prestatiegericht leren vanuit breinkennis, geen duurzame interventie!! Onze duurzame interventies hebben daarom ook als uitgangspunt dat we het moeten ervaren, beleven en toepassen in de juiste context. Wij kiezen daarom voor het concept Blended Action Learning als basis voor onze interventies.

 

Dit betekent dat wij in de opleidingen, trainingen en oefeningen mensen in situaties brengen die vergelijkbaar of identiek zijn aan de situaties die men in de werkomgeving tegenkomt. Door de combinatie van contacttrainingen, E-learning, Virtual Reality en in-company oefeningen zijn wij in staat om een gericht, passend en prikkelend pakket te faciliteren. Blended Action Learning betekent dat mensen in een organisatie of het onderwijs met een mix aan leermethodieken worden opgeleid. Blended betekent dat men leert via online leren, Virtual Reality, contacttraining, op de werkplek en met en van collega’s. Action Learning houdt in dat men context en werk gerelateerd leert in en van de praktijk. De (virtuele) praktijkomgeving en de taken die men daar uitvoert wordt door ons gezien als het speelveld van ontwikkelen. De combinatie van het mentale proces en Virtual Reality maakt het als onderdeel van ons blended leertraject een krachtig instrument.