Posts met de tag vr14. november 2018
Praktijkopleiding sleutelfunctionaris is van start gegaan


28. mei 2018
OCC'ers bezig met hun Proeve van Bekwaamheid.

12. januari 2018
Vandaag zijn we gestart met het opleiden van de 7e groep deelnemers van het Zuyderland Medisch Centrum voor de functie van operationeel crisiscoördinator (OCC). Deze functionaris vormt een essentiële schakel in de integrale crisismanagement aanpak ten aanzien van zorgcontinuïteit en bedrijfscontinuïteit. Wat zijn situaties die de zorg in het gedrang kunnen brengen en hoe stuur je hier op in het zogenaamde ‘Golden Hour’.

02. juni 2017
Vandaag zijn we gestart met het opleiden van de 4e groep deelnemers van het Zuyderland Medisch Centrum voor de functie van operationeel crisiscoördinator (OCC). Deze functionaris vormt een essentiële schakel in de integrale crisismanagement aanpak ten aanzien van zorgcontinuïteit en bedrijfscontinuïteit. Wat zijn situaties die de zorg in het gedrang kunnen brengen en hoe stuur je hier op in het zogenaamde ‘Golden Hour’.