Duurzame inzetbaarheid

Een leven lang gezond presteren

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een breed containerbegrip en wordt steeds belangrijker. Aangezien we langer doorwerken en de maatschappij vergrijst, wordt er steeds meer van organisaties en werknemers gevraagd om langdurig inzetbaar te blijven. Niet alleen als werknemer maar ook als vader, moeder, opa of oma. Want een mooi en gezond leven is uiteraard ons aller belangrijkste goed.

 

Een duurzaam inzetbare medewerker is productief, gemotiveerd en kan op een zo gezond mogelijke manier werkzaamheden uitvoeren.

 

Waar investeer je op?

 

Om een duurzame organisatie te creëren heb je duurzame medewerkers nodig. Binnen het thema duurzame inzetbaarheid bieden we diverse diensten die u helpen om uw duurzame organisatie vorm te geven. Hierbij kunt u denken aan onderzoek, advies, opleiding en training gericht op werkvermogen, ontwikkeling, vitaliteit, psychosociale arbeidsbelasting en mentale kracht. Dit alles om het individuele prestatievermogen te vergroten en de organisatieresultaten te verbeteren.


Duurzame inzetbaarheid thema's


Workability

Het werkvermogen geeft aan in welke mate een werknemer zowel lichamelijk als geestelijk in staat is om zijn huidig werk uit te voeren. Het wordt bepaald door de balans tussen individuele kenmerken (gezondheid, competenties, waarden en houding) en werkvereisten. Op het werk zijn afleiders of omstandigheden die een mens mentaal kunnen beïnvloeden waardoor ze fysieke of psychische klachten kunnen krijgen. Wij geven advies over het voeren van duurzaam beleid en verzorgen programma's voor onder andere het vergroten van persoonlijke veerkracht, verandermanagement, leiderschap, vraagstukken binnen thema's als agressie & geweld, intimidatie en psychosociale arbeidsbelasting.

Employability

Employability is in het hier en nu investeren in de mogelijkheden van mens en medewerker. De huidige arbeidsmarkt biedt minder werkleven lange contracten en de huidige generaties hoppen vaker van baan naar baan. Werkervaring en aantoonbare skills worden hierbij steeds belangrijker. Daarnaast is kennis en kunde niet meer beperkt tot de muren van een organisatie. De wereld is groter en onbegrensd aan het worden. Reden te meer om ervoor te zorgen dat je hierin mee kan. Wij bieden organisaties en individuen diverse opleidingen en trainingen om hun vakmanschap op peil te houden en verder door te ontwikkelen. Wij zetten uw ambities om in nieuwe energie. Creëert u uw eigen kansen of wacht u tot ze worden gebracht?

Vitality

Met ons huidige drukke bestaan zien we steeds meer vormen van vitaal en gezond leven als onderdeel van het werk. Werkgevers zien de belasting van hun mensen omhoog gaan door de snelheid van het leven. De werkplek komt daardoor meer in verbinding met het privéleven.

Ons fysiologische systeem vraagt 24 uur per dag om investering in energie. Of het nu gaat om slaap, eten of sporten. Dus waar je bent, op je werk, bij de sportclub of thuis, je motor draait gewoon door.

Wij bieden maatwerk programma's die zich richten op thema's als fit en gezond werken en leven.

We werken samen met sterke partners die hun sporen meer dan hebben verdiend.


Onze manier van werken


Strategische totaaltrajecten

Voor visie tot met acties op de werkvloer

 

Wij leveren trajecten van A tot Z en ontzorgen uw organisatie. Van onderzoek, tot beleid tot opleidingen.

Onderzoek en advies

Voor (leer)beleid in uw hele organisatie

 

Heeft u een organisatievraagstuk over presteren en resultaat behalen. Wij ondersteunen u bij het bepalen van de koers.

Maatwerk opleidingen

Opleidingen gericht op uw doelstellingen

 

Opleiden op het juiste moment, juiste plaats en met duidelijke doelstellingen. Wij doen meer dan een kunstje.


Praktisch     trainen

Real-time scenario trainen

 

Leren door realistisch ervaren. In de juiste omgeving en met de juiste middelen.

Realistisch oefenen

Oefenen zoals in het echt bij u of bij ons

 

Toepassen in de eigen context of gesimuleerd naar realiteit en werkelijkheid zorgt voor directe transfer.

Voorlichting en oriënteren

Als je eerst wil kennis maken

 

Wij begrijpen dat het gevoel goed moet zijn bij het traject wat voor u ligt. Neem gerust contact op.5 succesfactoren voor Duurzame Inzetbaarheid

De schijf van 5

De 5 succesfactoren voor een duurzame inzetbaarheid

100 Bedrijven investeerden al in duurzame inzetbaarheid en formuleerden 5 succesfactoren zodat werkgevers en werknemers er maximaal van profiteren.

 

De schijf van 5 staat voor:

 

1. Betrokkenheid

Geef medewerkers meer inzicht in wat zijzelf, de afdeling en het bedrijf aan het doen zijn en vraag actief naar hun ideeën voor verbetering en gebruik deze.

 

2. Organisatie

Een belangrijke factor is dat medewerkers voldoende verantwoordelijkheid ervaren in hun werk, zodat eigenaarschap voelen van de dingen die ze doen.

 

3. Gezondheid

Een goed vitaliteitsbeleid waarbij iedereen zich betrokken voelt, is veel effectiever dan verzuimmanagement en brengt andere energie die werkvermogen stimuleert.

 

4. Ontwikkeling

Biedt mogelijkheden tot ontwikkeling voor alle leeftijdsgroepen, en stimuleer interne mobiliteit.

 

5. APK

Houdt regelmatig vrijwillige gezondheidschecks en blijf in gesprek met medewerkers over loopbaan en gezondheid.Onderscheidend vermogen

Verworven in het verleden gericht op de toekomst

 

Door onze militaire ervaringen opgedaan in crisisgebieden in het buitenland en inzet tijdens Nationale Operaties in ons eigen land zijn we gepokt en gemazeld als het om presteren gaat.

 

Onze veerkracht heeft er voor gezorgd dat we onze emoties onder controle kregen en in tal van situaties bleven handelen. Zelfs tijdens enorme druk en extreme omstandigheden waren we in staat om leiderschap te tonen en zware beslissingen te nemen. Vooral door onze militaire missies in Kosovo, Irak en Afghanistan kennen we de klappen van de zweep die crisis heet, maar weten we vooral hoe je een crisis tot een goed einde moet brengen.

 

Er is ons één ding bijgebleven.
“Wees voorbereidt op het onverwachte en je redt je wel als het onverwachte bij je aanklopt”

 

Presteren is blijven leren, door onze specialisaties op het gebied van opleidingskunde, E-HRD en interventiekunde zijn we in staat om op alle niveaus als volwaardige partner op te treden.

It's the people!
It's the people!


Visie op leren en presteren

Mentale processen vormen de basis voor al het gedrag wat we laten zien of vertonen. Om goede zelfsturing te kunnen geven in welke taak dan ook is het van belang om te weten hoe we onze eigen mentale processen kunnen herkennen, erkennen en beïnvloeden. Onbewust is stress en spanning van grote invloed op het bereiken van topprestaties. Voor alles wat we doen vormt deze basis onze vertrekpunt. Onder stress of spanning kijken we hoe iemand zichzelf kan sturen om een taak in 'ideale prestatietoestand' uit te voeren.


Leren start vanuit breinkennis!

Praktisch, real-time, innoverend en ervaringsgericht

Onze visie op leren

Leren en ontwikkelen door actie en ervaren

Presteren loopt als rode draad door ons leven. Levensfases en ambities kunnen bepalend zijn voor hoe en waar we leren en wat we nog willen leren. Of we nu papa of mama zijn, werknemer, topsporter, we kunnen alleen optimaal presteren als we voldoende vakkundig zijn, intrinsiek gemotiveerd om het gestelde doel te bereiken en mentaal krachtig genoeg om koers te houden. Onze visie op leren is dat in iedereen een topperformer schuilt mits men met de juiste Trots, Eenheid en Kracht aan de prestatieroute begint.

 

 

Een proces van durven doen en reflecteren
Leren en verbeteren is een proces van durven doen en reflecteren. Wij kiezen daarom voor het concept (Blended) Action Learning als fundament voor al onze leeroplossingen. Dit betekent voor ons dat opleidingen en trainingen de lerende altijd in omstandigheden brengt die vergelijkbaar of identiek zijn aan de omstandigheden die men op in de prestatieomgeving tegenkomt.Mentaal Prestatie Plan

 

Centraal in het Mentaal Prestatie Plan staan de zelfscan, de mentale voorbereiding en de mentale evaluatie en reflectie. In al deze fases leren we mensen Mentale Vaardigheden aan die ervoor zorgen dat men in een optimale prestatietoestand komt. Het paraat hebben van Mentale Vaardigheden en inzicht in eigen gedrag zorgt ervoor dat je in staat bent jezelf te leiden en coachen. Daarnaast biedt het Mentaal Prestatie Plan organisaties een krachtig instrument om beleid ten aanzien van Duurzame Inzetbaarheid in te richten.

 

Op alle niveaus van preventie tot nazorg zijn er tools die de Mentale aspecten van de prestaties van mensen inzichtelijk kunnen maken en ondersteunen. Wij pleiten voor een Mentale awareness cultuur. Waarom? Mentale processen bepalen voor 70 – 90 % hoe we presteren. Dat verdient de aandacht in een werk- en leefomgeving die steeds meer van mensen vraagt. Wanneer begint u?

Zelfregulatie maakt verschil in alle omstandigheden


Enkele referenties binnen dit thema

Good News!