Crisismanagement

Bent u  in geval van een noodsituatie in staat leiding te geven aan uw crisisorganisatie en escalatie te voorkomen?


Feiten en Fabels op SBS6 over presteren onder druk in crisis

Presteren tijdens een crisis

In uw organisatie selecteert u de juiste professionals om het dagelijkse werk zo effectief, efficiënt en veilig mogelijk uit te laten voeren. Logisch, uw core business staat immers voorop. Maar staat u er wel eens bij stil dat uw dagelijkse bedrijfsvoering bruut verstoord kan worden door een plotselinge crisissituatie, bijvoorbeeld als gevolg van een bedrijfsongeval, wateroverlast, een brand, fraude of het uitvallen van uw systemen?

 

Zijn u en uw organisatie in staat om alle fases van deze crisis te managen en zijn uw medewerkers voorbereidt om adequaat te reageren en te presteren?

 

De sleutel tot succes
Good Work is van mening dat de sleutel tot succes vooral ligt bij het investeren in de gehele veiligheidsketen, waarbij het gaat om het proces van plannen, organiseren, leiden en beheersen van alle activiteiten die er op gericht zijn om de effecten van een crisis zo veel mogelijk te beperken.


Crisismanagement thema's


Crisismanagement advies

Wij helpen u om in uw noodorganisatie het crisismanagementteam te positioneren, de juiste mensen te selecteren en geven het crisismanagement plan mee vorm. Hierbij is ons uitgangspunt dat een integrale benadering dient bij te dragen aan een effectieve realisatie. Wie krijgt welke rol en welke taken horen daarbij?

Hoe zorgt u ervoor dat uw meeste risicovolle scenario's in kaart zijn gebracht en hoe borgt u uw bedrijfscontinuïteit in geval van een crisissituatie?

Onze professionals dagen u uit om kritisch, maar vooral realistisch te kijken en hierop beleid te maken.

Planontwikkeling

Hoe begint u aan crisismanagement in de praktijk? Met onze planontwikkeling kijken we hoe we het beste uw crisismanagementorganisatie kunnen organiseren, selecteren en opleiden.

U heeft er niets aan als op papier uw maatregelen zijn genomen, maar in de praktijk blijkt dat het slechts op papier blijft. U bent niet de eerste die op basis van een ondergeschikt crisismanagement beleid en daardoor verkeerd handelen een dusdanige verstoring van de bedrijfsvoering heeft en die niet meer te boven komt.

Waar zitten u risico's?

Gebeuren die alleen bij anderen?

Wij gaan graag met u in gesprek.

Opleiden, trainen en oefenen

Overal om ons heen nemen we maatregelen om veiligheid te bevorderen en risico's te minimaliseren. Naast passieve maatregelen is de belangrijkste bron van veiligheidsbewust handelen uw eigen medewerker. Uit resultaten blijkt dat escalatie van incidenten vaak oorzaak is door onvolledig handelen van direct betrokkenen. Hieruit komt voort dat een onvoldoende opleiding vaak hier aan ten grondslag ligt. Wij zorgen voor het opleiden, trainen en oefenen van uw crisisorganisatie. Door onze expertise binnen het veiligheidsdomein maken we de aansluiting bij de praktijk. U wilt immers meegaan met de tijd. Onze opleiding crisiscoördinator is uniek in Nederland.


Veiligheid is geen gelegenheidsinvestering


Planvorming tot opleiding

Bij het opzetten van een professionele crisismanagement organisatie ontzorgen wij u door middel van het opmaken van een RI&E, het ontwikkelen van een integraal crisisplan, het vaststellen van benodigdheden en het opleiden, trainen en oefenen van al uw mensen. Tot slot evalueren wij alle doorgelopen stappen op kwaliteit en effectiviteit en zal intensief geïnvesteerd worden in nazorg en recovery.

Risk - response - consequence

Crisis komt altijd onverwacht, kent een hoge mate van spanning, stress en druk, maar vraagt om snelle kritieke beslissingen. Wij zorgen ervoor dat uw crisismanagementorganisatie in iedere fase van de crisis vanuit de juiste beeldvorming tot een zuiver oordeel komt om vanuit daar doelgerichte rationele besluiten te nemen. Onze CrisisRadar geeft u structuur, richting en duidelijkheid.

Veiligheidsketen als basis

De veiligheidsketen kent een vijftal fases om ervoor te zorgen dat u binnen uw organisatie en omstandigheden de juiste veiligheidsmaatregelen weet te nemen om zo risico’s beheersbaar te maken en restrisico’s te minimaliseren. We doorlopen altijd de veiligheidsketen om te komen tot een constructief geheel. Met onze samenwerkingspartners kunnen we het gehele proces van veiligheid op een integrale aanpak realiseren.Onze manier van werken


Strategische totaaltrajecten

Voor visie tot met acties op de werkvloer

 

Wij leveren trajecten van A tot Z en ontzorgen uw organisatie. Van onderzoek, tot beleid tot opleidingen.

Onderzoek en advies

Voor (leer)beleid in uw hele organisatie

 

Heeft u een organisatievraagstuk over presteren en resultaat behalen. Wij ondersteunen u bij het bepalen van de koers.

Maatwerk opleidingen

Opleidingen gericht op uw doelstellingen

 

Opleiden op het juiste moment, juiste plaats en met duidelijke doelstellingen. Wij doen meer dan een kunstje.


Praktisch     trainen

Real-time scenario trainen

 

Leren door realistisch ervaren. In de juiste omgeving en met de juiste middelen.

Realistisch oefenen

Oefenen zoals in het echt bij u of bij ons

 

Toepassen in de eigen context of gesimuleerd naar realiteit en werkelijkheid zorgt voor directe transfer.

Voorlichting en oriënteren

Als je eerst wil kennis maken

 

Wij begrijpen dat het gevoel goed moet zijn bij het traject wat voor u ligt. Neem gerust contact op.Onderscheidend vermogen

Verworven in het verleden gericht op de toekomst

 

Door onze militaire ervaringen opgedaan in crisisgebieden in het buitenland en inzet tijdens Nationale Operaties in ons eigen land zijn we gepokt en gemazeld als het om presteren gaat.

 

Onze veerkracht heeft er voor gezorgd dat we onze emoties onder controle kregen en in tal van situaties bleven handelen. Zelfs tijdens enorme druk en extreme omstandigheden waren we in staat om leiderschap te tonen en zware beslissingen te nemen. Vooral door onze militaire missies in Kosovo, Irak en Afghanistan kennen we de klappen van de zweep die crisis heet, maar weten we vooral hoe je een crisis tot een goed einde moet brengen.

 

Er is ons één ding bijgebleven.
“Wees voorbereidt op het onverwachte en je redt je wel als het onverwachte bij je aanklopt”

 

Presteren is blijven leren, door onze specialisaties op het gebied van opleidingskunde, E-HRD en interventiekunde zijn we in staat om op alle niveaus als volwaardige partner op te treden.

It's the people!
It's the people!

Leren start vanuit breinkennis!

Praktisch, real-time, innoverend en ervaringsgericht

Onze visie op leren

Leren en ontwikkelen door actie en ervaren

Presteren loopt als rode draad door ons leven. Levensfases en ambities kunnen bepalend zijn voor hoe en waar we leren en wat we nog willen leren. Of we nu papa of mama zijn, werknemer, topsporter, we kunnen alleen optimaal presteren als we voldoende vakkundig zijn, intrinsiek gemotiveerd om het gestelde doel te bereiken en mentaal krachtig genoeg om koers te houden. Onze visie op leren is dat in iedereen een topperformer schuilt mits men met de juiste Trots, Eenheid en Kracht aan de prestatieroute begint.

 

 

Een proces van durven doen en reflecteren
Leren en verbeteren is een proces van durven doen en reflecteren. Wij kiezen daarom voor het concept (Blended) Action Learning als fundament voor al onze leeroplossingen. Dit betekent voor ons dat opleidingen en trainingen de lerende altijd in omstandigheden brengt die vergelijkbaar of identiek zijn aan de omstandigheden die men op in de prestatieomgeving tegenkomt.


Enkele referenties binnen deze dienst


Good News