Nog 1 plaats beschikbaar bij Crisiscoördinator opleiding te Nuth

De crisiscoördinator is zoals de naam het al zegt de functionaris die getraind is om als regisseur, procesbewaker en specialist op te treden als er zich een nood- of crisissituatie zich voordoet.

 

In een organisatie is een crisis een abnormale verstoring van de dagelijkse bedrijfsprocessen. Afhankelijk van de ernst en de impact is er behoefte een goede organisatie, informatievoorziening, communicatie en het nemen van de juiste acties in tijd en ruimte.

 

De crisiscoördinator wordt door ons getraind om onder hoge druk besluiten te kunnen nemen gericht op bestrijding en recovery binnen de thema's veiligheid, bedrijfscontinuïteit en eventueel zorgcontinuïteit.

 

Data en locatie

De opleiding wordt gegeven op de volgende data te Nuth: 

dag 1: 23 maart (lestijden van 08:30 tot 17:00)
dag 2: 20 april
dag 3: 25 mei
dag 4: 24 augustus inclusief Proeve van bekwaamheid. 

Blended Learning

De opleiding bestaat uit vier contactdagen waarin je onderwijs volgt. Tijdens de tussenliggende periode voer je online leertaken uit

gericht op de aangereikte lesstof of ter voorbereiding op de volgende lesdag. Ook gebruiken we Virtual Reality om crisisomstandigheden te simuleren. Een VR bril krijg je ook mee naar huis. Op dag vier doe je de proeve van bekwaamheid. 

 

Naast het contactonderwijs zal er in de tussenliggende periode gebruik wordt gemaakt van het leerportaal van Good Work. Op dit

platform wordt een feedbackfunctie voor gerealiseerde opdrachten gecreëerd alsmede een mogelijkheid tot intervisie en kennisuitwisseling met andere deelnemers. Door het platform heb je een continu mogelijkheid om contact te

treden met de docenten en andersom. 

 

Middelen

Tijdens de opleiding ontvang je van ons de volgende materialen om mee te werken:

  • Cursistenmap met aanvullende informatie;
  • Toegang tot het online leerportaal;
  • Toegang tot de Good Work Virtual Reality app;
  • Het boek ‘Crisismanagement. Organisaties bij crises en calamiteiten’ van auteur A. Zanders (2012);
  • Aantekenmaterialen;
  • Crisisradar en Mentaal Prestatie Plan
  • Een Virtual Reality Bril

Indien je wil mag je naar behoefte een eigen laptop of tablet gebruiken voor uw aantekeningen;

 

Docenten

De opleiding zal verzorgd worden door de vakdocenten Dennis van Heerden en Kevin Conemans. Daarnaast zullen er meerdere gastdocenten aanwezig zijn.

 

Investering

De kosten voor de opleiding bedragen 1495,00 euro exclusief 21% btw. Alle maaltijden en cursusmaterialen zijn hierbij inbegrepen.