Leer presteren in crisissituaties

Doelstelling opleiding

De crisiscoördinator is zoals de naam het al zegt de functionaris die getraind is om als regisseur, procesbewaker en specialist op te treden als er zich een nood- of crisissituatie zich voordoet. In een organisatie is een crisis een abnormale verstoring van de dagelijkse bedrijfsprocessen. Afhankelijk van de ernst en de impact is er behoefte een goede organisatie, informatievoorziening, communicatie en het nemen van de juiste acties in tijd en ruimte.

 

U kunt hier de studiegids downloaden met specifieke informatie over de cursus. Na uw download ontvangt u een mail met daarin de algemene studiegids van Good Work, een aanmeldformulier voor de cursus, de algemene voorwaarden en de specifieke studiegids.

 

Data en locaties

De opleiding wordt gegeven op de volgende data te Nuth:


dag 1: 23 maart
dag 2: 20 april
dag 3: 25 mei
dag 4: 24 augustus inclusief Proeve van bekwaamheid.

 

Bent u medewerker van een zorginstelling?

 

Dan bestaat de mogelijkheid dat het via uw regionale Acute Zorg Netwerk  gesubsidieerd kan worden. Informeer naar de mogelijkheden.