Schrijf in voor 1 van onze workshops, trainingen of opleidingen bij de Good Work Academy


Als u kiest voor een workshop, training of opleiding bij Good Work bent u gegarandeerd van goede kwaliteit, energieke docenten en moderne leertechnologie. Wij vinden het erg belangrijk dat u met energie naar buiten loopt. Daarom kiezen we voor een praktijkgerichte benadering met een juiste basis theorie. Bij ons staat ervaren centraal.

 

Meer informatie over de werkwijze, algemene voorwaarden en andere zaken vindt u in onze algemene studiegids.

Actueel aanbod


Operationeel Crisiscoördinator

In veel organisaties is het hebben van een crisismanagement (BHV) organisatie verplicht, maar soms ook een ondergeschoven kindje. Risico’s worden soms voor lief genomen of de investering wordt te zwaar gezien op de mogelijke kans dat er een noodsituatie of crisis zich voordoet. Met de wet veiligheidsregio zijn risico organisaties verplicht gesteld tot het voeren van een goed en doordacht veiligheidsbeleid wat zich vertaald in een noodplan waarin alle procedures, risico’s en acties beschreven zijn. Zeker met het oog op risico’s voor eigen personeel en de omgeving zijn gemeentes steeds meer gespitst op controle en borging van veiligheid. De komende jaren zal dit naar verwachting alleen maar toenemen.

 

De crisiscoördinator is zoals de naam het al zegt de functionaris die getraind is om als regisseur, procesbewaker en specialist op te treden als er zich een nood- of crisissituatie zich voordoet. In een organisatie is een crisis een abnormale verstoring van de dagelijkse bedrijfsprocessen. Afhankelijk van de ernst en de impact is er behoefte een goede organisatie, informatievoorziening, communicatie en het nemen van de juiste acties in tijd en ruimte.Mentale Kracht

U wilt toch ook het beste uit u zelf halen. Wie het beste uit zichzelf wil halen, moet fris in zijn hoofd zijn. Daarvoor is fysieke, morele en vooral mentale kracht vereist. Iedereen maakt thuis of op zijn of haar werk emotionele dingen mee.

 

Omgaan met spanning, druk en stress is gelukkig goed aan te leren. Samen met u  gaan we aan de slag met zes mentale vaardigheden: doelen stellen, visualiseren, energie

management, aandacht controle, gedachten controle en actie-reflectie.  We houden een onzichtbare spiegel voor, om inzicht te geven in wat er met gedrag gebeurt als de eigen gedachtes en gevoelens niet meer onder controle zijn.

 

Bent u klaar om een laag verder te kijken en gebruik te leren maken van mentale tools in iedere situatie en onder alle omstandigheden? Kijk dan voor meer informatie over deze opleiding en vraag de studiegids aan.

 Online module vitaliteit

Met betrekking tot veerkracht is het zaak om bewust om te gaan met je energie, deze te beschermen en te verbeteren. Het

gaat om het controleren van fysieke, emotionele en mentale reacties op uitdagingen om te komen tot een optimale prestatie. Te weinig spanning kan zorgen voor een gebrek aan aandacht en een laag bewustzijnsniveau. Te veel spanning kan leiden tot een overload aan adrenaline en paniekaanvallen.

 

Om optimaal te kunnen presteren is dus een zekere mate van spanning of ontspanning nodig. Hiervoor wordt het moeilijk te vertalen begrip ‘arousal’ gebruikt.

 

In deze online module leert u meer over de krachtenvelden die uw vitaliteit beïnvloeden en leert u via interessante opdrachten en reflecties meer over uzelf en nog belangrijker: stappen te nemen om uzelf vitaler te gaan voelen.

 

Bent u in balans?Train de trainer didactiek

Tijdens de 5 daagse train de trainer didactiek zorgen we ervoor dat we uw vakmanschap ontwikkelen tot een start bekwame trainer, die in staat is zelf opleidingsactiviteiten voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren. De kern is leren door doen en ervaren. 

 

De Train de Trainer is geschikt voor iedereen die op een of andere wijze belast is met verzorgen van trainingen. Deze kunnen gericht zijn op verschillende domeinen zoals specifieke kennis, vaardigheden of gedrag. Trainen is meer dan kennis proberen over te dragen die je in je hebt.

 

We leren je de basisbeginselen zodat je met de juiste dosis vakmanschap en zelfvertrouwen aan de starlijn verschijnt van  je training.

 

Wij geven je de peddels, de kayak mag je zelf besturen op jouw koers.

 Omgaan met grensoverschrijdend gedrag

De training grensoverschrijdend gedrag gaat in op wat grensoverschrijdend gedrag is en hoe jij hier mee om gaat. Grensoverschrijdend gedrag is er in alle vormen en maten en worden vaak beoordeeld op basis van een algemene norm of een eigen specifieke norm. We zoomen in deze training op verschillende aspecten van grensoverschrijdend gedrag die jou gedachten en gevoelens beïnvloeden. We verkennen samen wat jou grenzen zijn en gaan met elkaar in dialoog om te kijken hoe we hier mee kunnen omgaan. Een gezonde dosis assertiviteit komt altijd om de hoek bij vormen van grensoverschrijdend gedrag. Naast spanningsregulatie kijken we hoe u kan de-escalerend kan handelen in verschillende escalatieniveaus.

 

De training is uitermate geschikt voor iedereen die in werk of woonomgeving te maken heeft met vormen van grensoverschrijdend gedrag, willen investeren op hun eigen weerbaarheid of juist assertiever willen worden.

 

Durf je?Virtual Reality agressie Boot Camp

Tijdens de Virtual Reality Agressie Boot Camp wordt je in een Virtual Reality omgeving geconfronteerd met vormen van

agressie of grensoverschrijdend gedrag.

 

Onze Virtuele cliënt brengt je in een diversiteit aan situaties waarop je dient te reageren. De gezamenlijke dialoog brengt de dynamiek op gang om naar de kern te gaan.

 

Doelstelling van de Boot Camp is het stimuleren

van zelfreflectie en bewustwording in grensoverschrijdende situaties waarin men binnen het werk terecht kan komen.

 

Deze bewustwording geeft u inzicht in een handelingsperspectief

gekoppeld aan de escalatieladder en de visie van de

organisatie.

 

Tijdens de training zoomen we ook in op spanning voor,

tijdens en na de prestatie en de invloed van spanning op de

persoonlijke prestatie.