Good Work geeft invulling aan subsidie toewijzing ZORGassist

 

Middels het Europees Sociaal Fonds verlengt ZorgAssist de duurzame samenwerking met Good Work. 

 

ZORGassist is een succesvolle en groeiende organisatie binnen zorg en welzijn en richt zich vooral op het ondersteunen van mensen met een zorgindicatie in de huishoudelijke werkzaamheden. De toenemende complexiteit bij cliënten - omdat deze langer thuis moeten blijven wonen - vraagt om grote aanpassingen. Dit zowel bij de cliënt als medewerkers.

 

Europees Sociaal Fonds

Vanaf het jaar 2007 investeert het Europees Sociaal Fonds in projecten die gericht zijn op het bevorderen van werkgelegenheid. Met andere woorden het vergroten, verbeteren en versterken van de duurzame inzetbaarheid van de werknemers.

 

Goed werkgeverschap

ZORGassist vindt dat zij als werkgever onder andere aandacht dient te schenken aan het fit en gezond houden van haar werknemers. Dit zit enerzijds door bewust om te gaan met spanning, stress en werkdruk en anderzijds in het faciliteren en organiseren van een goed werkklimaat. ZORGassist heeft de subsidie uit het  Europees Sociaal Fond  voor het project '''Duurzaam leiderschap''  toegekend gekregen in Q1 van 2019 na een aanvraag door Good Work. Met de taak om vanuit een helder advies en een concreet implementatieplan te investeren in de leidinggevenden van ZorgAassist. Dit met als doel om hen te versterken in hun rol als zorg coördinator en daarmee de duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie te verhogen.

 

Meer weten over de bovenstaande subsidie of andere subsidies?

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek of intake. Jehury van Deursen, onze manager Duurzame Inzetbaarheid verteld u graag meer over de huidige subsidiemogelijkheden. Tevens doet hij u met plezier een aanbod op maat dat past bij uw situatie en behoefte.

 

Ten slotte...

Wist u dat Good Work u ook volledig kan ontzorgen door de subsidieaanvraag voor u op te nemen en in te dienen?  

 

Uiteraard kunt u ook onze website bezoeken voor meer informatie over Good Work Personnel Development en haar diensten.

 

Dennis van Heerden

 

Mede-directeur

Bachelor of Education (BEd)

Manager organisatieontwikkeling

Manager opleidingskundige oplossingen

Manager Blended Action Learning

Trainer Mentale Kracht Politie

Kwaliteitsmanager

 

Dennis@good-work.nl

+(31)6-48 17 29 44

 

 

 

 

Jehury van Deursen

 

Mede-directeur

Manager Duurzame Inzetbaarheid & Generatiemanagement

Stress- en prestatiecoach

Trainer Mentale Kracht Politie

Baanregisseur, trainer, coach en adviseur OVD opleiding

Trainer conflict- agressie - geweld en gijzel-situaties DJI

Kwaliteitsmedewerker

 

Jehury@good-work.nl

+(31)6-48 17 29 45