Informatiecoördinator opleiding St. Anna zorggroep afgerond

Vijf deelnemers uit de crisisorganisatie van de St. Anna zorggroep hebben afgelopen dinsdag de opleiding 'netcentrisch werken en informatiemanagement' afgerond. Binnen deze opleiding staat vooral het verzamelen, ordenen, valideren en delen van informatie centraal in de rol van informatiecoördinator. Gedurende drie dagen werden de deelnemers uitgedaagd om als ICO (Informatiecoördinator) binnen verschillende casussen op te treden. Er kwamen bruikbare inzichten aan het licht als positionering van de ICO, rolduiding, taakcomplexiteit en de krachtenvelden in de 'dubbelrol' als crisiscoördinator. 

 

Virtual Reality casussen schotelden de deelnemers verschillende realistische  scenario's voor. Binnen deze situaties was het aan hen om de relevante informatie te verzamelen, ordenen, valideren en te delen met het crisisteam. Afstemmen en adviseren was hierbij een rode draad evenals zicht krijgen op het informatienetwerk.

Daarnaast zijn de mentale processen, die vooral in de acute fase een grote rol spelen, nadrukkelijk aan bod gekomen. De informatiecoördinator kan een grote workload en stress ervaren wanneer een situatie zich plotseling manifesteert. Juist daarom staat in deze opleiding ook mentale training middels het Mentaal Prestatie Plan centraal. De MIDAS scan (Meervoudige intelligenties) gaf inzicht in het persoonlijke profiel versus de taakgerichte competentie en daardoor de mogelijkheid om gericht op zichtbare gap's te trainen en oefenen.

 

Wij wensen alle deelnemers veel succes met de implementatie van de rol en het proces informatiemanagement binnen de organisatie!