Good Work was afgelopen maand aanwezig op de Gezond & Zeker innovatiedag 2018

 

Op maandag 29 oktober was Good Work aanwezig bij het NBC congres centrum in Nieuwegein waar de Gezond & Zeker Innovatiedag 2018 op het programma stond. Die dag kwamen meer dan 1300 ergocoaches, veiligheidscoaches, leidinggevende, ARBO-en P&O-collega's. 

 

Good Work is al enkele jaren aanwezig op het congres binnen de thema's Duurzame Inzetbaarheid, Persoonlijke effectiviteit en Opleidingskundige Oplossingen. Net als voorafgaande jaren heeft het team van Good work weer een aantal workshops die dag mogen verzorgen.

 

Gezond & Zeker Innovatiedag 2018

De gezond & Zeker Innovatiedag is een initiatief van de regionale werkgeversorganisatie verenigd in Regioplus. Op de innovatiedag presenteren een goot aantal bedrijven innovatie toepassingen die bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals. Onder andere gericht op het tegen gaan van fysieke belasting, ongewenst gedrag en het verhogen van de veiligheid op de wekvloer.  

 

Welke Workshops verzorgde Good Work Personnel Development?

  • De mentale ergo- en veiligheidscoach
  • Virtual Reality Agressie Boot Camp
  • Grenzen stellen aan grensoverschrijdend gedrag
  • Blended Action Learning voor de zorg

 

De mentale ergo-en veiligheidscoach

In deze workshop ging met name over druk en presteren. Wat als druk en prestatie bij elkaar in het vaarwater komen? Er werd ondervonden hoe je spanning, druk of stress op een gemakkelijke manier weg kan nemen bij jezelf of bij een ander. De deelnemers kregen na afloop een universele tool uitgereikt. Met deze tool, het mentaal prestatieplan (MPP) wordt het  coaching traject van medewerkers inzichtelijker waardoor het proces makkelijker verloopt. Ook kan het mentaal prestatieplan ingezet worden voor eigen persoonlijke doeleinden. 

 

De workshop Virtual Reality agressie bootcamp

De workshop Virtual Reality agressie bootcamp werd drukbezocht deze dag. Ondanks dat het voor veel bezoekers niet helemaal helder was wat zij konden verwachten tijdens deze workshop, deed de naam van de workshop veel interesse en nieuwsgierigheid wekken bij de bezoekers. Tijdens de workshop ging het o.a. over, wat zijn jouw grenzen!

 

In de zorg hebben medewerkers vaak te maken met grensoverschrijdend gedrag, intimidatie of andere vormen van agressie, geweld of ongewenst gedrag. Doormiddel van Virtual Reality met de daarbij behorende scenario's hebben we de deelnemers kennis laten maken met een virtuele cliënt. Door praktisch aan de slag te zijn gegaan met het herkennen en/of signaleren van ongewenst gedrag bij jezelf of bij anderen, werd de bewustwording bij elke individu vergroot. aan het eind hebben de deelnemers nog een aantal handvatten gekregen om hiermee aan de slag te gaan. een voorbeeld hiervan is het mini MPP (mentaal Prestatie Plan).

 

Grenzen stellen aan grensoverschrijdend gedrag

Deze workshop heeft een aantal vergelijkkenissen met de Virtual Reality agressie bootcamp workshop. Echter werd er in deze workshop geen gebruik gemaakt van virtuele cliënten maar van zichzelf en elkaar. Het doel van deze workshop was stress verlagen en gezond aan het werk blijven en dit door makkelijke werkvormen inzichtelijk te maken.

 

Blended Action Learning voor de zorg

Tijdens deze workshop werd kennis gemaakt met wat de mogelijkheden zijn op het gebied van Blended leren. Er werd ingezoomd op het creëren van een leerlandschap waarin je zorgmedewerkers praktijkgericht kan opleiden. Trainen en laten oefenen met een mix van contact onderwijs, E-learning, virtual reality (vr) learning. Deze workshop en net zoals de andere workshops waren zeer interactief.

 

Het was een zeer geslaagde dag, de workshops werden goed ontvangen. Op naar volgend jaar! 

 

 

Heeft u vragen over de workshops of over de diensten die Good Work levert?

 

Bezoek onze website Good Work of neem telefonisch contact op met Dennis van Heerden of Jehury van Deursen. 

 

 

 

Onze contactpersonen

 

   Dennis van Heerden

 

Mede-directeur Good Work Personnel Development

Bachelor of Education (BEd)

Manager organisatieontwikkeling

Manager opleidingskundige oplossingen

Manager Blended Action Learning

Trainer Mentale Kracht Nationale Politie

Trainer Slachtofferzorg Nationale Politie

Kwaliteitsmanager

 

 

 

Dennis@good-work.nl

+(31)6-48 17 29 44

 

 

Jehury van Deursen

 

Mede-directeur Good Work Personnel Development

Manager Duurzame Inzetbaarheid

Extern adviseur generatiemanagement tanteLouise (zorg)

Stress- en prestatiecoach

Trainer Mentale Kracht Nationale Politie

Baanregisseur, trainer, coach en adviseur OVD opleiding Politieacademie

Trainer communicatie - conflict- agressie - geweld en gijzel-situaties DJI

Kwaliteitsmedewerker

 

Jehury@good-work.nl

+(31)6-48 17 29 45

 


Onze laatste tweets

Volg ons op Facebook