Praktijkopleiding sleutelfunctionaris Crisismanagement is gestart

 

 

Praktijkopleiding Sleutelfunctionaris Crisismanagement (POSC)

 

Het eerste dagdeel van de Praktijk Opleiding Sleutelfunctionaris Crisismanagement (POSC) Zuyderland Medisch Centrum is een feit. Op 12 oktober zijn 14 deelnemers gestart met de POSC en zullen in de toekomst een sleutelfunctie gaan vervullen in één van de crisisteams van Zuyderland MC. In dit geval ging het om RVE managers die in hun functie getraind worden in de voorzittersrol van een operationeel crisisteam tijdens crisissituaties.

 

 

 

Inhoud POSC

 

Binnen de POSC ligt de focus op inhoud en proces, maar staat vooral situationeel leiderschap in crisissituaties, besluitvorming onder druk, werken onder spanning en het inzetten van soft skills en mentale vaardigheden onder stressvolle omstandigheden centraal. Dit alles om rationeel denkvermogen en handelingsperspectief te bevorderen, effectief samen te werken en te presteren. Dit draagt bij aan de samenwerking met overheidspartners en het besef om een nood-of crisissituatie zo snel en effectief mogelijk te neutraliseren in zowel het bron als effectgebied.

 

 

 

Instrumenten 

 

In de POSC worden de deelnemers opgeleid om een crisis in zowel het brongebied als het effectgebied te beslechten. Zo leren de deelnemers te werken met de Crisisrader, het Mentaal Prestatie Plan en een aantal ontwikkelingsinstrumenten zoals het  Mentaal Paspoort en de MIDAS (meervoudige intelligentiescan). 

 

 

 

Duur opleiding

 

De opleiding bestaat uit vier dagen in een Blended Methode met Virtual Reality en online leren. In januari 2019 zullen alle voorzitters een proeve van bekwaamheid afleggen waarna zij de rol van voorzitter binnen het crisisteam gaan vervullen. 

 

 

 

Wat doet Good Work?

 

Good Work helpt mensen bij het leveren van topprestaties, in iedere situatie, onder alle omstandigheden en in welk beroep dan ook.

 

De rol van Good Work is het aanbieden van advies, onderzoek, leeroplossingen, projectsupport, coaching en ervaringsgerichte opleiding, training en oefening. Dit doen wij middels onze Blended-Action-Learning methode waar contactonderwijs, virtueel leren, online leren en (online) coaching terug komen in het persoonlijk leerlandschap. Good Work richt zich op prestatieverbetering binnen alle lagen van een organisatie.

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie?

 

Wilt u meer informatie hebben over hoe Good Work u kan ondersteunen?

 

 

 

Bezoek onze website Good Work of neem telefonisch contact op met Dennis van Heerden of Jehury van Deursen.

 

 

 

 

Dennis van Heerden

 

Mede-directeur Good Work Personnel Development

Bachelor of Education (BEd)

Manager organisatieontwikkeling

Manager opleidingskundige oplossingen

Manager Blended Action Learning

Trainer Mentale Kracht Nationale Politie

Trainer Slachtofferzorg Nationale Politie

Kwaliteitsmanager

 

 

 

Dennis@good-work.nl

+(31)6-48 17 29 44

 

 

Jehury van Deursen

 

Mede-directeur Good Work Personnel Development

Manager Duurzame Inzetbaarheid

Extern adviseur generatiemanagement tanteLouise (zorg)

Stress- en prestatiecoach

Trainer Mentale Kracht Nationale Politie

Baanregisseur, trainer, coach en adviseur OVD opleiding Politieacademie

Trainer communicatie - conflict- agressie - geweld en gijzel-situaties DJI

Kwaliteitsmedewerker

 

Jehury@good-work.nl

+(31)6-48 17 29 45