Good Work weekoverzicht 41

 

Beste Good News lezers,

 

Vorige week stond het 'Nationaal Onderwijs' centraal. Het thema van dit jaar luidde als volgt; durven, doen en doorgaan. En zo is het, iedereen die onderwijs volgt leert en ervaart nieuwe kennis en vaardigheden. Je komt als ware in beweging en dat is ook het doel van onderwijs, het is de weg naar de toekomst en de sleutel naar succes ben je zelf. 

 

 

Veranderingen in het onderwijs

Presteren loopt als rode draad door ons leven. Levensfases en ambities kunnen bepalend zijn voor hoe en waar we leren en wat we nog willen leren. Of we nu papa of mama zijn, werknemer, topsporter, we kunnen alleen optimaal presteren als we voldoende vakkennis, hebben, kundig zijn, intrinsiek gemotiveerd blijven om het gestelde doel te bereiken en mentaal krachtig genoeg om koers te houden.

 

In de loop der jaren is er heel wat veranderd in de onderwijssystemen, men vraagt zich steeds vaker af of de huidige leersystemen nog wel van deze tijd zijn. Ieder zijn leerproces is persoonlijk en vraagt om een individueel plan van aanpak (onderwijs op maat). 

Onderwijs op maat biedt kansen en talenten te ontdekken en te ontplooien. Tegenwoordig zien we dat de ouderwetse boeken en schriften plaats maken voor digitalisering in de klas. Technologie speelt een grote rol in de vormgeving van leertrajecten en beschikbaarheid van kennis. Digitaal en online onderwijs ( E-Learning) hoort daar zeker ook bij. Het bestaat al enige tijd maar steeds meer bedrijven en organisaties maken hier gebruik van. Ook Virtual Reality Learning krijgt steeds meer een grotere betekenis. Mede omdat de bedrijfsomgeving voortdurend aan het veranderen is. Van medewerkers wordt steeds meer vakkundigheid, kennis en vaardigheden gevraagd. Het aanbieden van online onderwijs is een goede investering om al je medewerkers op te leiden.  

 

Wat doet Good Work? 

Leren en verbeteren is een proces van durven doen en reflecteren. Good Work kiest daarom voor het Blended Action Learning principe als fundament voor al onze leeroplossingen. Dit betekent voor ons dat wij de lerende altijd in omstandigheden brengen die vergelijkbaar of identiek zijn aan de omstandigheden die men op in de prestatieomgeving of werksituatie tegenkomt.

 

Onze klant

Een voorbeeld hiervan is ZorgAssist. ZorgAssist heeft in de periode van april 2017 tot april 2018 samen met Good Work onderzoek gedaan naar de implementatie van een leermanagementsysteem gericht op het thema Duurzame inzetbaarheid met leren en ontwikkelen in het bijzonder. Samen met Good Work hebben zij onderzoek gedaan naar de implementatie van een duurzaam leerlandschap en één van de onderdelen daarvan is het online leerportaal.

 

Het online leerportaal heeft een aantal verschillende catalogussen met hierin verschillende domeinen zoals: Welkom bij ZorgAssist, veiligheid, gezondheid, psychosociale arbeidsbelasting en management & organisatie. Naast het online leerportaal kent het leerlandschap van ZorgAssist uiteraard ook reguliere opleidingen, trainingen en oefeningen, maar zorgt het online leerplatform voor meer flexibiliteit binnen leren en ontwikkelen voor nieuw personeel, zittend personeel maar ook uitstromend personeel. Alle doelgroepen worden middels online leren voorzien van nieuwe kennis of helpt hen met het behouden van kennis. 

 

Wat nu?

Het Europees Sociaal Fonds (EFS) investeert in de kansen van mensen op de arbeidsmarkt. Door te investeren in werkende wordt gezorgd dat zij zich gemakkelijker kunnen aanpassen aan de veranderingen op de arbeidsmarkt. Middels aandacht voor vitaliteit, scholing en sociale innovatie, ondersteunt het ESF de mobiliteit van deze mensen op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst. 

Het Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid heeft maandag de ESF Duurzame inzetbaarheid subsidie voor Regio's en Sectoren opengesteld. Van 01 oktober 2018 t/m 26 oktober 2018  kan de subsidie worden aangevraagd door Onderwijs & ontwikkelingsfondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners en gemeenten.

 

Meer weten over de subsidie of andere subsidies?

Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek of intake. Jehury van Deursen , onze manager

Duurzame inzetbaarheid. Hij vertelt u graag meer over de huidige subsidiemogelijkheden. 

 

 

Ten slotte…

Wist u dat Good Work u ook volledig kan ontzorgen door de subsidieaanvraag voor u op te maken én in te dienen?  

 

Uiteraard kunt u ook onze website bezoeken voor meer informatie over Good Work Personnel Development en haar diensten.

 

  Are you ready to perform?

  

 

 

Nieuwsbericht van de week!

 Actie van de week!

Tot volgende week!


Uw contactpersonen

 

Dennis van Heerden

 

Mede-directeur Good Work Personnel Development

Bachelor of Education (BEd)

Manager organisatieontwikkeling

Manager opleidingskundige oplossingen

Manager Blended Action Learning

Trainer Mentale Kracht Nationale Politie

Trainer Slachtofferzorg Nationale Politie

Kwaliteitsmanager

 

Dennis@good-work.nl

+(31)6-48 17 29 44

 

Jehury van Deursen

 

Mede-directeur Good Work Personnel Development

Manager Duurzame Inzetbaarheid

Extern adviseur generatiemanagement tanteLouise (zorg)

Stress- en prestatiecoach

Trainer Mentale Kracht Nationale Politie

Baanregisseur, trainer, coach en adviseur OVD opleiding Politieacademie

Trainer communicatie - conflict- agressie - geweld en gijzel-situaties DJI

Kwaliteitsmedewerker

 

Jehury@good-work.nl

+(31)6-48 17 29 45

 

 

 Onze laatste tweets

Volg ons op Facebook