Blended learning: de optimale mix van leervormen

Vroeger leerden we op school. In een klas. Uit een boek. Maar nu zijn er YouTube, LinkedIn en Wikipedia. Natuurlijk vindt ook in bedrijven het leren op andere manieren plaats. Hoe organiseren we dat nu handig vandaag de dag? Een pleidooi voor blended learning.

 

 Blended learning is in wezen niets anders dan het mengen van leervormen. Maar waarom werkt zo’n mix van leervormen beter? Stel, je leest een boek over Italië. Wanneer je dat boek uit hebt, weet je ongetwijfeld een heleboel over Rome en Toscane, over Michelangelo en rare politici. Maar het is pas wanneer je erhéén gaat dat je écht doordrongen raakt van de ziel van het land. De smaak van écht verse zongerijpte tomaten, de penetrante benzinegeur van scootertjes in Rome, de bakkende zon van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat op je huid, de mariabeeldjes op elke straathoek. Je kunt erover lezen, maar je gaat al die cognitieve feitenkennis pas in jezelf integreren wanneer je de levensechte ervaring van je reis eroverheen legt. Pas dán is het leren in jezelf verankerd. Pas dán heb je ook een gevóel bij wat je hebt geleerd.

 

 

Eigen leerweg voor elke medewerker 

En precies zo is het met leren op de werkvloer. Stel dat je als afdeling met scrum wil gaan werken, dan zullen er mensen zijn die graag met een boek aan de gang gaan. Maar de kans is groot dat sommige medewerkers – jong én oud – eerst eens even wat uurtjes op YouTube gaan struinen. En dat anderen er de voorkeur aan geven om vergelijkbare professionals, al dan niet in hetzelfde bedrijf, te benaderen die al scrum-ervaring hebben. Als de nieuwsgierigheid geprikkeld is, kiest iedereen zijn eigen leerweg. Dus is het niet zo slim om je medewerkers standaard een lokaal in te jagen als je wilt dat ze iets leren. Dit motiveert misschien een deel, maar voor veel mensen heb je ook andere vormen van leren nodig, wil je ze gemotiveerd houden en effectief opleiden.

 

 

Diversiteit in werkvormen 

Medewerkers zijn meer dan ooit ‘eigen wijs’ als het gaat om leren en ontwikkelen. En dat moet ook. Als organisatie kan je daar het best mee omgaan door hun eigen wijsheid te helpen ontwikkelen en zoveel mogelijk diversiteit in werkvormen in te zetten in je ontwikkelprogramma’s. Als je mensen blijvend nieuw gedrag wilt aanleren, vraagt dat de inzet van specifiek daarop gerichte werkwijzen.

 

Zoals je Rome pas begrijpt wanneer je er hebt rondgelopen, zo kun je oud gedrag pas veranderen wanneer je niet alleen het boek hebt gelezen, maar ook een filmpje hebt gezien met het verschil tussen jouw oude en nieuwe gedrag, met elkaar hebt kunnen nadenken over waarom dit nieuwe gedrag handig zou kunnen zijn en hebt kunnen experimenteren met dat nieuwe gedrag, bijvoorbeeld met een trainingsacteur.

 

 

De boodschap van blended learning 

De belangrijkste boodschap van blended learning is eigenlijk: kies een optimale mix van vormen, gericht op wat je in de praktijk wilt veranderen. Online (just in time, just in place) waar het kan en offline als het moet. In die mix kun je aansluiten bij wat mensen zélf al geneigd zijn te doen, waardoor het aantrekkelijk voor ze wordt om in te stappen en leren sneller gaat, én bereiken wat het verschil gaat maken in de praktijk.

 

 

De medewerker is hierin veel meer eigenaar van zijn leerproces
dan de werkgever. Eigen wijsheid is veel meer leidend

 

Leren is dynamisch 

Eigenlijk klinkt het heel logisch: laat mensen leren op de manier die ze in hun vrije tijd ook graag gebruiken. Toch gebeurt dat nog lang niet altijd. Waarom eigenlijk niet? Dat is vaak een kwestie van koudwatervrees: het voelt veiliger om een oude beproefde aanpak te kiezen. Bekend terrein, met bekende procedures, one size fits all. Maar leren is al even dynamisch als de rest van het leven: deze meer complexe, onvoorspelbare, ambigue wereld van nu, vraagt meer wendbaarheid van mensen en ook van de leervormen die we toepassen. De medewerker is hierin veel meer eigenaar van zijn leerproces dan de werkgever. Eigen wijsheid is veel meer leidend.

 

Niet alle bedrijven zijn zich er van bewust dat blended learning hierin een sleutelrol heeft. We krijgen nog steeds vragen als: “Is dat nou allemaal wel nodig?” Maar ook uit wetenschappelijk onderzoek blijkt het enorme rendement. En ergens snap ik het ook wel: bedrijven zijn gewend om hun leren in een vast stramien uit te rollen, en zijn bang dat hun ICT-systemen het niet aan kunnen en dat het allemaal veel complexer wordt als je mensen meer vrijheid geeft. Dit valt in de praktijk eigenlijk reuze mee: voor elke organisatie en vraag is een effectieve mix te ontwikkelen. Dat maakt leren zo leuk!

 

Aleid Erbrink

 

 

 

Blended Action Learning 

Leren en verbeteren is een proces van durven doen en reflecteren. Wij kiezen daarom voor het concept (Blended) Action Learning als fundament voor al onze leeroplossingen. Dit betekent voor ons dat opleidingen en trainingen de lerende altijd in omstandigheden brengt die vergelijkbaar of identiek zijn aan de omstandigheden die men op in de prestatieomgeving tegenkomt.

 

 

Meer weten over Blended Action Learning?

 

Bezoek onze website voor meer informatie bij opleidingskundige oplossingen.

 

Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met  Dennis van Heerden, manager opleidingskundige oplossingen.

 

 

Ons contactpersoon

Dennis van Heerden

 

Mede-directeur Good Work Personnel Development

Bachelor of Education (BEd)

Manager organisatieontwikkeling

Manager opleidingskundige oplossingen

Manager Blended Action Learning

Trainer Mentale Kracht Nationale Politie

Trainer Slachtofferzorg Nationale Politie

Kwaliteitsmanager

 

Dennis@good-work.nl

+(31)6-48 17 29 44

 

 


Onze laatste tweets

Volg ons op Facebook