OR heeft ook een rol bij Duurzame Inzetbaarheid

Zijn alle medewerkers in staat mee te bewegen met de veranderingen in de organisatie?  Zijn ze lichamelijk en geestelijk in staat het werk vol te houden? De ondernemingsraad kan beleid op duurzame inzetbaarheid stimuleren, door invloed uit te oefenen op de inzet van arbo-instrumenten. Dat blogde Geraldo Kumeling op OR/Net.

 

Organisaties moeten voortdurend inspelen op alle veranderingen en ontwikkelingen. Dat vraagt om wendbaarheid en flexibiliteit en dus ook van de mensen die er werken. Als medewerkers bijvoorbeeld moeite hebben met het omgaan van nieuwe technologieën kan dat ten koste gaan van de kwaliteit van het werk, de efficiëntie van processen of de sfeer binnen de organisatie. Het is goed te beseffen dat met alle veranderingen op e arbeidsmarkt , de organisaties en medewerkers meer aandacht moeten besteden aan hun inzetbaarheid.

 

Inzetbaarheid in kaart brengen

Het is daarom steeds belangrijker om in kaart te brengen hoe inzetbaar de medewerkers zijn en welke inzetbaarheidsvraagstukken er nu en in de nabije toekomst spelen. Zoals uitval door stress, kennisachterstand, fysiek aftakelen, minder werkplezier, boventalligheid, financiële problemen en de werk-privébalans. De kwaliteit van het werk neemt af naarmate de gezondheid, motivatie en onderdelen van werk-privé balans ongunstiger zijn. Het brengt ook risico’s met zich mee.

 

Aanwijsbare risico’s

Voorbeelden van arbo-risico’s die de inzetbaarheid bedreigen is bijvoorbeeld een medewerker die slecht slaapt vanwege privéproblemen of stressklachten, maar de volgende dag wel een snijmachine moet bedienen, of als chauffeur de weg op moet. Dat zijn direct aanwijsbare risico’s. Enig idee hoe het plaatje voor jullie organisatie eruitziet? En welke kostenreductie en opbrengsten mogelijk zijn door werk te maken van duurzame inzetbaarheid?

 

Wat voegt duurzame inzet toe?

Organisaties die in de praktijk handen en voeten geven aan duurzame inzetbaarheid, starten gewoonlijk met bewustwording rondom dit thema. Centraal staat de vraag ‘waarom vitaliteit en inzetbaarheid?’. Een scherpe analyse over de toegevoegde waarde van duurzame inzetbaarheid voor de organisatie, kan aangrijpingspunten opleveren om eraan te werken. Objectieve en valide meetinstrumenten en enquêtes zijn een belangrijke bron van informatie. Maar dan moeten wel de juiste vragen worden gesteld.

 

Arbo-instrumenten

Duurzame inzetbaarheid gaat niet alleen over gezondheid maar ook over motivatie, vakbekwaamheid en werk-privé balans. De ondernemingsraad kan beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid stimuleren, door invloed uit te oefenen op de inzet van arbo-instrumenten, zodat alle vier de invalshoeken informatie opleveren.

 

Vitaliteit zichtbaar maken

Gerichte inzet van deze instrumenten kan de vitaliteit van de medewerkers zichtbaar maken. Dit vormt een belangrijk startpunt in de dialoog met HR en directie en biedt aanknopingspunten om echt te werken met beleid voor duurzame inzetbaarheid. Niet ieder arbo-instrument geeft voldoende inzicht. Aanpassen is dan ook noodzakelijk. Want alleen wat je kunt meten valt te verbeteren.

Bron:OR/Net.nl 

 

Meer weten over Duurzame Inzetbaarheid?

Om een duurzame organisatie te creëren heb je duurzame medewerkers nodig. Binnen het thema duurzame inzetbaarheid bieden we diverse diensten die u helpen om uw duurzame organisatie vorm te geven. Hierbij kunt u denken aan onderzoek, advies, opleiding en training gericht op werkvermogen, ontwikkeling, vitaliteit, psychosociale arbeidsbelasting en mentale kracht. Dit alles om het individuele prestatievermogen te vergroten en de organisatieresultaten te verbeteren.

 

 

 

Ons contactpersoon

Jehury van Deursen

 

Mede-directeur Good Work Personnel Development

Manager Duurzame Inzetbaarheid

Extern adviseur generatiemanagement tanteLouise (zorg)

Stress- en prestatiecoach

Trainer Mentale Kracht Nationale Politie

Baanregisseur, trainer, coach en adviseur OVD opleiding Politieacademie

Trainer communicatie - conflict- agressie - geweld en gijzel-situaties DJI

Kwaliteitsmedewerker

 

  

Jehury@good-work.nl

+(31)6-48 17 29 45

 


Onze laatste tweets

Volg ons op Facebook