Duurzaam leiderschap staat of valt met vertrouwen

 

Niet alleen in ons sociale leven speelt vertrouwen een cruciale rol, maar ook in organisaties, de economie en de samenleving als geheel, schrijft Erik Schoppen. Duurzaam leiderschap gaat over het creëren van een evenwicht tussen deze vertrouwenssystemen.

 

 

 

Duurzame relaties bouw je niet op met kortetermijndenken. Niet met je vrienden, niet in werkverbanden in organisaties en zeker niet sociaaleconomisch, waarin langetermijneffecten veel langer doorwerken.  Langdurige relaties bouw je op met duurzaam leiderschap, dat is gestoeld op drie systemen van vertrouwen die in elkaar grijpen als raderen van klein naar groot. Het oudste systeem is het vertrouwen dat mensen onderling in elkaar hebben. Dat heb je nodig om samen te kunnen werken. Hieruit is het vertrouwen in samenwerkingsverbanden en complexere organisaties ontstaan. En organisaties oefenen tot slot invloed uit op onze grotere sociaaleconomische systemen.

 

 

 

Voorbeeld

 

Duurzaam leiderschap staat of valt met het vertrouwen dat mensen in jou als leider hebben en mede daardoor ook in elkaar. Daarnaast is de impact van de handelswijze van een bedrijf op de samenleving belangrijk voor het vertrouwen dat betrokken partijen schenken aan de organisatie en haar merk. Merkorganisaties bepalen voor een groot deel het gedrag en vertrouwen in de samenleving. We vertrouwen erop dat deze meer doen dan enkel winstmaximalisatie nastreven. Zelfs als mensen beseffen dat hun eigen gedrag wellicht onverantwoord is, denk aan onnodig vliegen voor korte stedentripjes, verwachten ze van merkorganisaties dat zij het goede voorbeeld geven en zo de schade compenseren.

 

 

En dat hangt nauw samen met het vertrouwen in de economie en de veerkracht van onze leefomgeving. Als mensen geen vertrouwen hebben in de economie, consumeren ze niet alleen minder bewust, ze investeren ook minder duurzaam in de toekomst. Hier ligt een belangrijke rol weggelegd voor het bedrijfsleven. 

 

 

 

Trots

 

Wie praat er nou niet trots over ‘zijn’ bedrijf als dit het beste voor heeft met de wereld, winst maakt op een sociale en verantwoorde wijze, en klanten en medewerkers oprecht gelukkig maakt? Dat vertrouwen dat uitgroeit tot trots, is essentieel voor het verkrijgen van toekomstbestendig vertrouwen binnen en buiten de organisatie.

 

 

Onderzoeken tonen een duidelijke correlatie aan tussen sociaal vertrouwen, geluk en maatschappelijk succes van organisaties. Bedrijven presteren aanzienlijk slechter als medewerkers elkaar niet vertrouwen of als ze geen fiducie hebben in de organisatie. Stakeholders willen een visie die hen verbindt met hun gedeelde doelen. Vertrouwen heeft een grote impact op de beslissingen die mensen nemen in hun leven. Het is de onzichtbare groeimotor voor de economie en fungeert als de smeerolie in ons sociale en financiële systeem. Maar dit werkt alleen als mensen vertrouwen hebben in een gezamenlijke toekomst, ook voor de komende generaties. En dat vereist een duurzaam evenwicht in onze vertrouwenssystemen.

 

Bron:mt.nl

 

 

 

Wat doet Good Work?

 

Leiderschap is sinds jaar en dag een thema wat door topprestaties heen loopt. De kunst van leiding ligt aan de persoon en de omstandigheden waar er op dat moment leiding gegeven moet worden. Good Work wil mensen helpen topprestaties te leveren, in iedere situatie, onder alle omstandigheden in welk beroep dan ook. De rol van Good Work is het aanbieden van advies, ervaringsgerichte opleiding, training en oefening op het gebied van prestatieverbetering binnen alle lagen van een organisatie.

 

 

 

Meer informatie over Leiderschap?

 

Bezoek onze website voor meer informatie over leiderschap of neem telefonisch contact op met Dennis van Heerden of Jehury van Deursen.

 

 

 

 

Ons contactpersoon

Dennis van Heerden

 

Mede-directeur Good Work Personnel Development

Bachelor of Education (BEd)

Manager organisatieontwikkeling

Manager opleidingskundige oplossingen

Manager Blended Action Learning

Trainer Mentale Kracht Nationale Politie

Trainer Slachtofferzorg Nationale Politie

Kwaliteitsmanager

 

 

 

Dennis@good-work.nl

+(31)6-48 17 29 44

 

Jehury van Deursen

 

Mede-directeur Good Work Personnel Development

Manager Duurzame Inzetbaarheid

Extern adviseur generatiemanagement tanteLouise (zorg)

Stress- en prestatiecoach

Trainer Mentale Kracht Nationale Politie

Baanregisseur, trainer, coach en adviseur OVD opleiding Politieacademie

Trainer communicatie - conflict- agressie - geweld en gijzel-situaties DJI

Kwaliteitsmedewerker

 

Jehury@good-work.nl

+(31)6-48 17 29 45

 Onze laatste tweets

Volg ons op Facebook