Themadag Lerende Organisatie Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

 

Vorige week had Good Work het voorrecht om verschillende workshops te mogen verzorgen voor medewerkers van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en Politie. Op 11 september stond namelijk de eerste editie van de  themadagen de Lerende Organisatie  op het programma. Ruim 60 deelnemers waren aanwezig en gingen een dagdeel aan de gang het het thema leren en ontwikkelen. Op 27 september staat de tweede themadag voor ruim 75 andere deelnemers op het programma.

Doelgroep

De themadag de Lerende Organisatie werd georganiseerd door de Leercentrale en vond plaats op de Golfclub van Dirkshorn. De thema dagen staan structureel op het jaarprogramma en hebben een educatief karakter. Alle medewerkers vanuit de crisisorganisatie worden hier voor uitgenodigd en alle kolommen waren die dag dan ook vertegenwoordigd. Denk hierbij aan: brandweer, politie, GHOR, ambulancedienst en bevolkingszorg. Daarnaast waren ook verschillende multi teams aanwezig zoals meldkamer en Caco's (Calamiteiten coördinatoren),  CoPI (Comando Plaats Incident) en ROT (Regionaal Operationeel Team).

 

Uitnodiging

Ook in de uitnodigingsfase had Good Work een rol van betekenis. Aangezien je binnen het thema leren en ontwikkelen ook met je tijd mee moet gaan, werken de deelnemers deze editie virtueel uitgenodigd. Good Work ontwikkelde voor de Leercentrale een Virtual Reality uitnodigingsfilm om de medewerkers voor de themadagen te enthousiasmeren. Deze virtuele uitnodiging kregen zij in combinatie met een VR bril inclusief uitleg via de post. Om alle leerstijlen verder te bedienen, was er uiteraard ook een instructiefilm op YouTube te vinden. Aangezien de uitnodigingen in verschillende fasen werden verstuurd kregen de de medewerkers enkele weken eerder ook nog een 2D uitnodigingsfilm en flyer toegestuurd. Dit om het thema en de dagen al vroegtijdig onder de aandacht te brengen.

 

Programma

De dag bestond uit een plenaire opening, drie verschillende workshops met elk drie rondes en een algehele afsluiting. Good Work verzorgde twee van deze workshops. Namelijk de workshop de Lerende organisatie onder leiding van Dennis en Kevin en de workshop het Persoonlijk leerlandschap door zorg van Jehury en Tommy.


Lerende organisatie

In de workshop de Lerende organisatie ging het vooral om leren en ontwikkelen an sich, maar ook onderwerpen als visie op leren, leercultuur en het organiseren werden interactief belicht. Als laatste gingen de deelnemers ook in dialoog over behoeften en verwachtingen die een lerende organisatie met zich mee brengt. Ofwel wat vind de medewerker hier nu zelf belangrijk in.

 

Leerlandschap

Bij de de workshop het Persoonlijk leerlandschap ging het over behoeftes met betrekking tot leren en ontwikkelen en hoe deze behoeften dan gefaciliteerd kunnen te worden. De deelnemers kregen de mogelijkheid om een persoonlijk leerlandschap te creëren waarin de persoonlijke leer en ontwikkelbehoefte centraal stond en men de beschikking had over een eigen leer en ontwikkelbudget en een groot scala aan traditionele en innovatie leermiddelen. Behoefte thema's als persoonlijke ontwikkeling, vakmanschap, leiderschapsontwikkeling, teamontwikkelingen, persoonlijke effectiviteit, mentale vaardigheden, Team Resource management, kennis, vaardigheden en gedrag kwam hier naar voren. Ofwel van micro naar macro en van breed tot smal. Met daarnaast behoeftes als contactonderwijs, het volgen van studie, team leren, coaching, virtueel leren, intervisie, simulatietraining en online leren.

 

Leertafel

De derde workshop werd verzorgt door de trainers van de leercentrale en ging in op het leermiddel de Leertafel en wat innovatieve leermiddelen voor persoonlijke leer en ontwikkelbehoeftes kan betekenen. De crisisorganisatie maakt namelijk al geruime tijd gebruik van nieuwe leermiddelen om het leerrendement te verhogen. De leertafel is een interactie setting, waar lessons learned de aandacht krijgen en worden geborgd. Met als doel de medewerkers beter voor te bereiden op een eventuele operationele inzet in de toekomst waar de desbetreffende lessons learned real time weer terug komen.

 

Samenhang en doelstelling in de diepte

Met de drie workshops met elk een eigen doelstelling, effect en invalshoek was er toch een grote samenhang te vinden. De themadagen staan namelijk niet op zich. De crisisorganisatie bevind zich namelijk in de onderzoeksfase over hoe en wat er nodig is om tot een Lerende organisatie te transformen. In deze verkennende fase gaat het er vooralsnog nog om wat de medewerkers hierin belangrijk vinden en wat daarin hun persoonlijke behoeften zijn. De themadagen hebben daarom naast een naast een educatief karakter ook een onderzoekend karakter. Alle workshops bestonden daarom naast interactie en dialoog uit verschillende werkvormen met daarin onderzoeksinstrumenten opgenomen. Good Work ondersteund de leercentrale in het gehele proces bij het onderzoek en doet dit met verschillende kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksvormen. Denk hierbij aan onderzoekswerkvormen, online enquete en semi-gestructureerde interviews.  Deze onderzoeksfase wordt uiteindelijk afgerond met een onderzoeksrapport met resultaten, conclusies en aanbevelingen.

 

Trots

Good Work is enorm trots op de samenwerking met de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en Politie en de Leercentrale van de crisisorganisatie in het bijzonder en danken hen daarom graag voor het vertrouwen. Naast de twee themadagen Lerende organisatie op 11 en 27 september verzorgt Good Work ook nog twee themadagen in het teken van TRM en leiderschap. Deze laatste dagen worden in een blended vorm door Good Work aangeboden middels contactonderwijs, VR leren, simulatie trainining en online leren.

 

Wat betekend het nou ''veiligheidsregio''?

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een overheidsorganisatie die namens de zeventien gemeente in de regio taken uitvoert op het gebied van brandweer, ambulancezorg, risico-en crisisbeheersing, de meldkamer, het veiligheidshuis, bedrijfsvoering en geneeskundige hulpverlening bij crisissen en rampen. De samenwerking moet zorgen voor verkleining van de risico's op crises, een betere voorbereiding op incidenten en een vlotte en adequate aansturing van de hulpverlening bij een ramp, De inspanningen worden gecoördineerd vanuit een centrale organisatie. 

 

Wat doet Good Work?

Good Work helpt mensen bij het leveren van topprestaties, in iedere situatie, onder alle omstandigheden en in welk beroep dan ook.

De rol van Good Work is het aanbieden van advies, onderzoek, leeroplossingen, projectsupport, coaching en ervaringsgerichte opleiding, training en oefening. Dit doen wij middels onze Blended-Action-Learning methode waar contactonderwijs, virtueel leren, online leren en (online) coaching terug komen in het persoonlijk leerlandschap. Good Work richt zich op prestatieverbetering binnen alle lagen van een organisatie.

 

Good Work heeft de knowhow in huis om mensen, teams en leiders  te leiden naar topprestaties.

 

Wilt u meer informatie hebben over hoe Good Work u verder kan ondersteunen?

 

Bezoek onze website www.Good-Work.nl of neem telefonisch contact op met Dennis van Heerden of Jehury van Deursen.

 

 


Uw contactpersonen

 

Dennis van Heerden

 

Mede-directeur Good Work Personnel Development

Bachelor of Education (BEd)

Manager organisatieontwikkeling

Manager opleidingskundige oplossingen

Manager Blended Action Learning

Trainer Mentale Kracht Nationale Politie

Trainer Slachtofferzorg Nationale Politie

Kwaliteitsmanager

 

Dennis@good-work.nl

+(31)6-48 17 29 44

 

Jehury van Deursen

 

Mede-directeur Good Work Personnel Development

Manager Duurzame Inzetbaarheid

Extern adviseur generatiemanagement tanteLouise (zorg)

Stress- en prestatiecoach

Trainer Mentale Kracht Nationale Politie

Baanregisseur, trainer, coach en adviseur OVD opleiding Politieacademie

Trainer communicatie - conflict- agressie - geweld en gijzel-situaties DJI

Kwaliteitsmedewerker

 

Jehury@good-work.nl

+(31)6-48 17 29 45

 

 

 Onze laatste tweets

Volg ons op Facebook