Good Work weekoverzicht 37

 

Beste Good News lezers,

 

Afgelopen week hebben we weer bergen met werk verzet, verschillende trainingen gegeven en een reeks coaching sessies verzorgd. Good Work gaf trainingen Mentale Kracht aan brandweermedewerkers van Amsterdam-Amstelland, een tweetal trainingen omgaan met geweld en gijzelsituaties bij het opleidingsinstituut van DJI en tevens verzorgde Good Work een training veilig omgaan met multi-media bij een Justitiële inrichting. Coaching werd er onder andere gegeven aan medewerkers van de Nationale Politie. Daarnaast heeft Jehury gesprekken gevoerd met de Brabantse Wal gemeenten om opnieuw mee te denken over een vervolg op de participatiemarkt binnen het sociaal domein. De samenwerking tussen de Brabantse Wal gemeenten en Good Work is eerder dit jaar al tot stand gekomen toen Good Work de eer kreeg om het programma van de eerste participatiemarkt te mogen verzorgen. 

 

Deze week

Deze week gaf Good Work een 6-tal workshops bij de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord met het thema 'de Lerende Organisatie' Alle medewerkers vanuit de crisisorganisatie werden hier voor uitgenodigd. Denk hierbij aan: brandweer, politie, GHOR, ambulancedienst en bevolkingszorg. De dag bestond uit een plenaire opening en drie verschillende workshops. Good Work verzorgde twee van deze workshops. Namelijk de workshop de Lerende organisatie onder leiding van Dennis en Kevin en de workshop het Persoonlijk leerlandschap door zorg van Jehury en Tommy.

 

Net als voorgaande weken geeft Good Work weer Mentale Kracht trainingen gegeven aan verschillende brandweerkorpsen en politie eenheden door het hele land.  De training mentale kracht biedt juiste inzichten in hoe stress en spanning van invloed zijn op je prestaties en mentaal herstel. Onmisbaar dus voor hoog-risico beroepen.

 

Deze week worden er ook voorbereidingen getroffen voor een groot aantal PSA (psychosociale arbeidsbelasting)  trainingen , deze training worden in de toekomst gegeven aan de medewerkers van een multinational gevestigd in Nederland. Wanneer factoren en of actoren stress veroorzaken op het werk dan valt dit onder psychosociale arbeidsbelasting. Denk hierbij aan agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten en werkdruk. Een zeer waardevolle training indien Duurzame Inzetbaarheid hoog in het vaandel staat binnen een organisatie. Want voorkomen is uiteraard beter als genezen.

 

Ook is Jehury nog steeds betrokken bij tanteLouise. Aan de ene kant ter ondersteuning bij het opmaken van het Plan van Aanpak Generatiemanagement en aan de andere kant als adviseur Crisismanagement & Crisisbeheersing. Later meer hier over.

 

Als laatste geven Jehury en Dennis nog een training crisismanagement/crisisbeheersing bij NRG in Petten. Hier verzorgen zij een tweede dagdeel aan de directeuren op de locatie in Petten. De directeuren vervullen in crisissituaties de functie van Directie Vertegenwoordiger Crisismanagementteam (DV-CMT). Good Work verzorgt een groot aantal trainingen in 2018 en 2019 bij NRG en voor de DV-CMT in het bijzonder. 

 

ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid 

Ook deze week willen wij weer onze aandacht geven aan de subsidies die de komende periode opengesteld gaan worden. Zoals velen van jullie weten houdt Good Work voor zijn vaste klanten en netwerk een actueel subsidie overzicht bij. Denk hierbij aan subsidies binnen de thema's crisismanagement, agressie, grensoverschrijdend gedrag en duurzame inzetbaarheid.

Het Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid opent binnenkort de ESF Duurzame inzetbaarheid subsidie voor Regio's en Sectoren van 01 oktober 2018 t/m 26 oktober 2018. De subsidie kan worden aangevraagd door Onderwijs & ontwikkelingsfondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners en gemeenten. 

 

Meer weten over de subsidie of andere subsidies?

Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek of intake. Jehury van Deursen , onze manager

Duurzame inzetbaarheid vertelt u graag meer over de huidige subsidiemogelijkheden. 

 

Ten slotte…

Wist u dat Good Work u ook volledig kan ontzorgen door de subsidieaanvraag voor u op te maken én in te dienen?  

 

Uiteraard kunt u ook onze website bezoeken voor meer informatie over Good Work Personnel Development en haar diensten.

 

  Are you ready to perform?

  

Nieuwsbericht van de week!

 Actie van de week!

Tot volgende week!


Uw contactpersonen

 

Dennis van Heerden

 

Mede-directeur Good Work Personnel Development

Bachelor of Education (BEd)

Manager organisatieontwikkeling

Manager opleidingskundige oplossingen

Manager Blended Action Learning

Trainer Mentale Kracht Nationale Politie

Trainer Slachtofferzorg Nationale Politie

Kwaliteitsmanager

 

Dennis@good-work.nl

+(31)6-48 17 29 44

 

Jehury van Deursen

 

Mede-directeur Good Work Personnel Development

Manager Duurzame Inzetbaarheid

Extern adviseur generatiemanagement tanteLouise (zorg)

Stress- en prestatiecoach

Trainer Mentale Kracht Nationale Politie

Baanregisseur, trainer, coach en adviseur OVD opleiding Politieacademie

Trainer communicatie - conflict- agressie - geweld en gijzel-situaties DJI

Kwaliteitsmedewerker

 

Jehury@good-work.nl

+(31)6-48 17 29 45

 

 

 Onze laatste tweets

Volg ons op Facebook


Reactie schrijven

Commentaren: 0