Deelnemers 'opleiding Crisis coördinator' hebben met succes de opleiding afgerond!

Afgelopen vrijdag hebben 8 deelnemers aan de opleiding Crisis coördinator met succes hun proeve van bekwaamheid afgerond.

 

Gedurende zes maanden hebben ze deelgenomen aan de blended action learning opleiding, waarin hun rol als crisis coördinator in geval van calamiteiten en incidenten centraal staan. Tijdens de opleiding hebben de deelnemers geleerd hoe een crisis zich manifesteert, welke mentale processen een rol spelen, hoe je de een crisisorganisatie inricht en wat de invloeden zijn op communicatie en informatie in de verschillende fases van een crisis.

Vooral de focus op het beheersen van het brongebied , inschatten van het effectgebied op korte en lange termijn. Ook analyseren van de impact op business continuïteit en veiligheid werden benadrukt.

De opleiding bestaat uit vier contactdagen en tussentijdse online leertaken en virtual reality casussen. Persoonlijke ontwikkeling loopt als een rode draad door alle activiteiten heen.

 

Naast de operationele rol hebben de deelnemers ook een OTO (Opleiding, Training en Oefening) activiteit voor hun mededeelnemers voorbereid, uitgevoerd en geëvalueerd.  

Door deze kruisbestuiving werd goed zichtbaar gemaakt dat met gebruik van het LOODS model, de CrisisRader en het Mentaal Prestatie Plan een kapstok wordt aangeboden om een crisis te bestrijden. 

 

Ook de mix aan organisaties te weten: Zuyderland Medisch Centrum, Johnson Matthey, NATO JFC Brunssum en TBS kliniek Klijvenlanden maakte het kijkje in elkaars keuken een waardevolle aanvulling.

 

We bedanken Nino, Frans, Patrick, Carla, Arlette, Edwin, Paul en Jason voor hun deelname en gefeliciteerd met het behalen van jullie certificaat!

 

Dennis van Heerden en Kevin Conemans. 

 

 

 

 

 


Dennis van Heerden

 

Mede-directeur Good Work Personnel Development

Bachelor of Education (BEd)

Manager organisatieontwikkeling

Manager opleidingskundige oplossingen

Manager Blended Action Learning

Trainer Mentale Kracht Nationale Politie

Trainer Slachtofferzorg Nationale Politie

Kwaliteitsmanager

 

 

dennis@good-work.nl

+(31)6-48 17 29 44