Blended learning steeds populairder

De private opleidersmarkt toont een stabiele omzet van €3,1- €3,4 miljard in een markt die volop in beweging is. Dit blijkt uit de derde Marktmonitor Private aanbieders van beroepsopleidingen. Minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontving op 12 juni 2018 het eerste exemplaar van deze marktmonitor uit handen van Hans Hillen (voorzitter NRTO, de brancheorganisatie voor private trainings- en opleidingsbureaus in Nederland).

 

Bij de in ontvangst name van de marktmonitor, uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek, gaf de minister aan het te waarderen dat de sector elke drie jaar een onafhankelijk onderzoeksbureau vraagt de ontwikkelingen binnen de branche in kaart te brengen. Opvallend vond zij de groei van het aanbod van kortere opleidingstrajecten.

Kleinere opleiders verdwijnen

Het aantal opleiders is met 10% gedaald ten opzichte van 2014. Vooral bedrijven met een kleinere bedrijfsomvang hebben de sector verlaten waardoor opleiders met een grotere omvang een relatief groter marktaandeel hebben.

Aandeel blended learning neemt toe

In 2014 verwachtte een deel van de markt een toename van het afstandsonderwijs en een afname van het contactonderwijs. Deze verwachting is uitgekomen. Het marktaandeel van het contactonderwijs is met 7 procentpunt gedaald naar 39 procent. Daarmee is contactonderwijs nog steeds de populairste onderwijsvorm. Het marktaandeel van het afstandsonderwijs is gestegen van 8 procent in 2014 naar 12 procent in 2017. Een andere trend is de toename van het aandeel gecombineerde (blended) opleidingsvormen in de markt. Het aandeel van deze onderwijsvorm was in 2010 15 procent en steeg in 2014 naar 20 procent. In de afgelopen jaren is dit aandeel voor de ‘blended’ opleidingsvormen verder gestegen naar 24 procent in 2017.

Korte opleidingen winnen marktaandeel

Het zijn met name korte opleidingen met een duur van maximaal vijf dagen en opleidingen die zich richten op een branche- of beroepscertificaat die marktaandeel winnen. Uit alles blijkt dat er efficiënt en effectief wordt opgeleid door private opleiders. Zowel qua duur als de vorm; klassikaal, online of een combinatie’, aldus Ria van ’t Klooster (directeur van de NRTO). Het is duidelijk dat de private opleiders onmisbaar zijn bij een leven lang leren. “Zij bewegen mee met wat werkgevers en werknemers willen. Het is een markt die volop in ontwikkeling is.”

Bron:pwnet.nl

 

 

Blended Action Learning

Leren en verbeteren is een proces van durven doen en reflecteren. Wij kiezen daarom voor het concept (Blended) Action Learning als fundament voor al onze leeroplossingen. Dit betekent voor ons dat opleidingen en trainingen de lerende altijd in omstandigheden brengt die vergelijkbaar of identiek zijn aan de omstandigheden die men op in de prestatieomgeving tegenkomt.

 

 

 

 

Ons contactpersoon

Dennis van Heerden

 

Mede-directeur Good Work Personnel Development

Bachelor of Education (BEd)

Manager organisatieontwikkeling

Manager opleidingskundige oplossingen

Manager Blended Action Learning

Trainer Mentale Kracht Nationale Politie

Trainer Slachtofferzorg Nationale Politie

Kwaliteitsmanager

 

Dennis@good-work.nl

+(31)6-48 17 29 44

 

 


Onze laatste tweets

Volg ons op Facebook