Simulatie training voor crisiscoördinatoren op dag 3 van de OCC opleiding

Vorige week vrijdag hebben Dennis en Kevin deelnemers van de Operationeel Crisiscoördinatoren opleiding (OCC) ontvangen van het Zuyderland Medisch Centrum.

 

De deelnemers kregen een casus gericht op effecten na de crisis. De volgende onderwerpen die terug komen in de casus;

  • Media
  • Slachtoffers
  • Arbeidsinspectie
  • Externe organisaties (verhuurder)
  • Advocaten 

De crisis rader en het Mentaal Prestatieplan (MPP) worden maximaal toegepast om het gewenste doel te behalen!

 

 

 Tenslotte.... 

 

''Good Work gaat verder met opleiden''

 

Vanaf 4 juni zal Zuyderland Medisch Centrum starten met de implementatie van deze functionaris als onderdeel van een Integrale Crisismanagement aanpak.

 

Good Work gaat binnen Zuyderland MC In totaal 80 Operationeel Crisiscoördinatoren opleiden zodat medio 2018 een 24/7 bezetting te realiseren is. Ook zullen later dit jaar de voorzitters van operationeel crisisteam gaan opleiden.

 

De 24/7 bezetting richt zich op aansturing en coördinatie van situaties die zorgcontinuïteit, bedrijfscontinuïteit en veiligheid in het geding brengen met als doel escalatie te voorkomen en dagelijkse routine zo snel mogelijk te herstellen.

  

Ready 2 Perform!

 

 


Dennis van Heerden

 

Mede-directeur Good Work Personnel Development

Bachelor of Education (BEd)

Manager organisatieontwikkeling

Manager opleidingskundige oplossingen

Manager Blended Action Learning

Trainer Mentale Kracht Nationale Politie

Trainer Slachtofferzorg Nationale Politie

Kwaliteitsmanager

 

 

dennis@good-work.nl

+(31)6-48 17 29 44

Reactie schrijven

Commentaren: 0