Nederlandse werkgever probeert echt iets te doen aan duurzame inzetbaarheid

Internationaal gezien, zetten Nederlandse werkgevers zich het meest in voor de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Daarbij is het beheersen van werkstress, het belangrijkste gezondheidsissue voor bijna driekwart van de werkgevers.

 

Dat blijkt uit onderzoek van risico-en verzekeringsadviseur Aon onder meer dan 900 HR- en risicomanagers uit 22 landen en 25 bedrijfstakken in de EMEA-regio. Samen vertegenwoordigen de respondenten 2,7 miljoen medewerkers. Het aantrekken en behouden van talent wordt nog steeds gezien als grootste personele risico, niet alleen in Nederland maar ook internationaal.

 

Gezondheid heeft invloed op prestaties
Over het verband tussen de gezondheid van medewerkers en presteren op het werk, is volgens Aon nauwelijks nog discussie. Een overgrote meerderheid van de Nederlandse werkgevers erkent dat verband (93%) en vindt bovendien dat de werkgever verantwoordelijk is voor de gezondheid van het personeel (95%).

 

Hóe de gezondheid van medewerkers de organisatie beïnvloedt, heeft bijna driekwart (74%) vooralsnog niet goed in beeld.

 

 

Beleid om werknemers gezond te houden
Steeds meer werkgevers ondernemen dan ook actie om hun personeel gezond en inzetbaar te houden. Bijna de helft van de Nederlandse werkgevers (49%) heeft inmiddels een gezondheidsstrategie – een flinke stijging ten opzichte van 2016, toen dat nog maar 36% was. In Europa en het Midden Oosten heeft vier op de tien werkgevers nu zo’n strategie. Van de Nederlandse werkgevers zegt bijna een derde (32%) van plan te zijn om de komende twee jaar een gezondheidsstrategie te ontwikkelen.

 

In hoeverre het beleid effect heeft blijft gissen voor Nederlandse werkgevers, want minder dan een vijfde (19%) meet daarvan de resultaten. Ruim driekwart (77%) zegt zijn strategie wel te wíllen gaan meten in de komende jaren. Net als twee jaar geleden zetten zowel Nederlandse als internationale werkgevers het aantrekken en behouden van talent op één in hun lijst met personeelsvraagstukken.

 

 

Wisselen van rollen en competenties
“De tendens onder Nederlandse werkgevers om steeds meer te investeren in duurzame inzetbaarheid, is voor ons herkenbaar,” aldus Dora Horjus, managing director Corporate Wellness bij Aon Nederland. De gezondheid van personeel vraagt om diverse redenen extra aandacht. Zo moeten werknemers vaker van rollen en competenties wisselen en werken ze langer door voordat ze met pensioen gaan. De gemiddelde loopbaan is veeleisender en langer,” vat Horjus de personele uitdagingen samen.

 

Dat werkgevers de impact van interventies nog nauwelijks meten, vindt Horjus opvallend gezien de uitstekende oplossingen die voorhanden zijn. “Ons advies aan werkgevers is om meer samenhang aan te brengen tussen die oplossingen en het gezondheidsbeleid. Ook de financieringsmogelijkheden van interventies zouden ze beter kunnen onderzoeken.”

 

 

Gezondheidsbeleid als onderscheidende factor
Nederlandse werkgevers richten zich met hun gezondheidsprogramma’s veelal op de fysieke en sociale gezondheid van medewerkers en minder op financiële of psychologische hulp. Horjus adviseert om gezondheidsstrategieën breder op te zetten. “Niet alleen uit dit onderzoek, maar ook uit studies van de World Health Organization blijkt dat juist mentale problemen een steeds groter gezondheidsissue vormen. Dat vraagt om een brede aanpak die aandacht heeft voor fysieke, sociale, mentale én financiële aspecten,” aldus Horjus.

 

 

Hoewel werkgevers het thema gezondheid al in steeds bredere zin met werknemers bespreken, ziet Horjus meer kansen. “Wij pleiten ervoor om meer prioriteit te geven aan preventie en niet pas achteraf te investeren in verzuimbegeleiding en interventies. Ook het communiceren over arbeidsvoorwaarden, inclusief gezondheidsmaatregelen, kan nog veel beter. Een goed, proactief gezondheidsbeleid gaat steeds meer een onderscheidende factor worden, voorspellen wij.”

Bron: personeelsnet.nl 

 

 

 

 

Ons contactpersoon

Jehury van Deursen

 

Mede-directeur

Manager Duurzame Inzetbaarheid & Generatiemanagement

Manager High Performance

Manager Leiderschap & Teamshaping

Stress- en prestatiecoach

Trainer Mentale Kracht Politie

Baanregisseur, trainer, coach en adviseur OVD opleiding

Trainer conflict- agressie - geweld en gijzel-situaties DJI

Kwaliteitsmedewerker

 

  

Jehury@good-work.nl

+(31)6-48 17 29 45

 

 

 


Onze laatste tweets

Volg ons op Facebook