Operationeel Crisiscoördinatoren ''bezig met Proeve van Bekwaamheid''

 

Proeve van Bekwaamheid

Vorige week zijn tien operationeel crisis coördinatoren (OCC) bezig geweest met hun proeve van bekwaamheid voor hun functie. De 5e groep werd beoordeeld op hun prestaties, de opleiding bestond uit vier dagen met tussenliggende periodes van 4 weken waarin de deelnemers verschillende leertaken maken, online en in Virtual Reality. Gebaseerd op de eigen ziekenhuis locatie.

 

Het Blended programma eindigt met een simulatie waarbij men startbekwaamheid laten zien in een praktische casus.

Interpreteren van bron- en effectgebied, samen werken en coördineren met OCT ( Operationeel Crisisteam) vragen om mentale zelfregulatie en besluitvorming.

 

 

 

''Good Work gaat verder met opleiden''

 

Vanaf 4 juni zal Zuyderland Medisch Centrum starten met de implementatie van deze functionaris als onderdeel van een Integrale Crisismanagement aanpak.

 

Good Work gaat binnen Zuyderland MC In totaal 80 Operationeel Crisis Coördinatoren opleiden zodat medio 2018 een 24/7 bezetting te realiseren is. Ook zullen later dit jaar de voorzitters van operationeel crisisteam gaan opleiden.

 

De 24/7 bezetting richt zich op aansturing en coördinatie van situaties die zorgcontinuïteit, bedrijfscontinuïteit en veiligheid in het geding brengen met als doel escalatie te voorkomen en dagelijkse routine zo snel mogelijk te herstellen.

 

Aan het einde van zeer geslaagde dag kregen de 10 enthousiaste deelnemers van Dennis en Kevin een welverdiende certificaat!

 

Ready 2 Perform!

 

 


Dennis van Heerden

 

Mede-directeur Good Work Personnel Development

Bachelor of Education (BEd)

Manager organisatieontwikkeling

Manager opleidingskundige oplossingen

Manager Blended Action Learning

Trainer Mentale Kracht Nationale Politie

Trainer Slachtofferzorg Nationale Politie

Kwaliteitsmanager

 

 

dennis@good-work.nl

+(31)6-48 17 29 44

Reactie schrijven

Commentaren: 0