Bedrijven doen te weinig tegen corruptie

Nederlandse bedrijven zijn te laks met de aanpak van fraude en corruptie. Slechts vier op de tien bedrijven hebben een beleid om fraude en corruptie te voorkomen bij partijen waar ze mee samenwerken.

 

 

Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek van accountants- en adviesorganisatie EY. Nederlandse bedrijven zijn minder actief dan gemiddeld: ,,Wereldwijd hebben meer bedrijven, zes van de tien, een aanpak vastgelegd om corruptie en fraude te herkennen en aan te pakken bij partijen waar ze mee samenwerken,'' zegt Brenton Steenkamp, hoofd van de Nederlandse afdeling Fraud Investigation & Dispute Services.

 

Nederlandse bedrijven zijn zich wel bewust van de gevaren van corruptie. Vooral de reputatie- en imagoschade die het kan aanrichten zijn een schrikbeeld. Maar corruptie kan een bedrijf te gronde richten.

 

Toch leidt kennis over de gevaren lang niet altijd tot actie. ,,Bedrijven zijn zich bewust van de risico's maar handelen er vaak niet naar. Ze hebben geen beleid dat specifiek gericht is op de risico's van de landen waar ze zaken mee doen, of de branches waarin ze werkzaam zijn. Daar moeten ze echt nog een slag maken.''

 

Uit het onderzoek blijkt dat een op de drie Nederlandse werknemers denkt dat integriteit een individuele verantwoordelijkheid is. Zestig procent van de medewerkers vindt dat de baas verantwoordelijk is voor de integriteit van een bedrijf.

 


Jonge werknemers


20 procent van de werknemers tot 35 jaar het geoorloofd vindt om contante betalingen te doen om werk te verkrijgen of te behouden

Brenton Steenkamp

Aan het normbesef van jonge werknemers valt nog wel wat te verbeteren. ,,Ik vond het nogal schokkend dat 20 procent van de werknemers tot 35 jaar het geoorloofd vindt om contante betalingen te doen om werk te verkrijgen of te behouden.''

De autoriteiten zitten bedrijven de laatste jaren steeds meer op de huid en vervolgen corruptie en fraude actief. ,,Sinds 2012 is er wereldwijd al voor 10 miljard euro aan boetes uitgedeeld voor fraude en corruptie. In Nederland is de Fiod erg actief.''


Een op de zes ondervraagde Nederlandse bedrijven had de afgelopen jaren te maken met serieuze fraude. Een veel hoger percentage dan bedrijven wereldwijd. ,,Dat betekent niet dat Nederlandse bedrijven corrupter zijn of gevoeliger voor fraude dan andere bedrijven. Het kan zijn dat bedrijven er alerter op zijn. Door alle aandacht gaan bedrijven er beter over nadenken en zijn ze zich bewuster van de risico's.''

Bron: AD

 

meer weten over crisismanagement

  

Wanneer is er sprake van een Noodsituatie?, en bent u erop voorbereid om de juiste veiligheidsmaatregelen in te zetten bij een dergelijke situatie? Of wilt u leren om doelgerichte rationele besluiten te maken in situaties die een hoge mate van spanning, stress en druk kennen?

 

Bekijk dan voor meer informatie  onze website bij Crisismanagement, of neem contact op met Dennis van Heerden. 

 

   

 

Onze contactpersonen

Dennis van Heerden

 

Mede-directeur Good Work Personnel Development

Bachelor of Education (BEd)

Manager organisatieontwikkeling

Manager opleidingskundige oplossingen

Manager Blended Action Learning

Trainer Mentale Kracht Nationale Politie

Trainer Slachtofferzorg Nationale Politie

Kwaliteitsmanager

 

 

Dennis@good-work.nl

+(31)6-48 17 29 44


Onze laatste tweets

Volg ons op Facebook


Reactie schrijven

Commentaren: 0