Jehury coached bij Leergang Operationele Sturing Politieacademie & Nationale Politie

Deze week start er een nieuwe Leergang Operationele Sturing (LOS) training in de context van het Officier Van Dienst (OVD) optreden. Deze training vindt plaats op de Politieacademie in Ossendrecht in samenwerking met de OVD opleiding.Het gaat hier om twee praktijkdagen voor deelnemers die in de toekomst willen solliciteren naar een functie binnen de Nationale Politie waarin operationele sturing wordt gegeven.

 

Gedurende deze praktijkdagen trainen de deelnemers op het handelen bij incidenten in het kader van crisisbeheersing. Dit gebeurd middels door simulatie en scenario training in het politieoefendorp te Ossendrecht. Bij deze OVD training binnen de LOS gaat het echter niet om het daadwerkelijk optreden als OVD, maar om te ervaren wat de complexiteit van dit werk en het sturing geven in de operatie onder spanning, stress en druk met je doet. De studenten krijgen verschillende casussen aangeboden waarin zij verschillende leiderschapsstijlen dienen te hanteren en operationeel kunnen sturen in een uitdagende veilige werk en leer omgeving.

 

In de Leergang Operationele Sturing (LOS) staat het waardengedreven sturen op mens en resultaat centraal. Het is een éénjarige opleiding waarin alle aspecten van operationele sturing bij de politie aan de orde komen. De leergang is het product van een nauwe samenwerking tussen de Politieacademie en de Nationale Politie.

 

 

De Leergang Operationele Sturing is een duale deeltijdopleiding van een jaar. Tijdens de opleiding wordt de deelnemer toegevoegd aan een bestaand team dat ook een praktijkbegeleider ter beschikking stelt voor de duur van de opleiding. Leren in, van en over de praktijk staat centraal in deze leergang. De deelnemer werkt aan praktijkopdrachten die relevant zijn voor het werk en de mogelijkheid biedt om de benodigde competenties te ontwikkelen. Ondersteunend onderwijs in de vorm van zelfstudie en contactonderwijs stelt de deelnemer in staat de praktijkopdrachten uit te voeren.

  

Na afronding van de leergang ontvangt de deelnemer een diploma en wordt hij of zij  geschikt geacht om te solliciteren naar een functie binnen de Nationale Politie waarin operationele sturing gegeven wordt.

 

Good Work levert met Jehury van Deursen één van de coaches, baanregisseurs en de meldkamer (OC). Samen met de acteurs en ondersteuning  zorgt hij voor samenhang binnen de casus en regisseert hij het verloop hier van. Het regisseren van de casus heeft als doel om de deelnemer op het juiste moment van prikkels te voorzien en maatwerk te leveren aan zijn persoonlijke leerproces. Daarnaast verzorgt Jehury nog een training presteren onder druk voor alle deelnemers.

De LOS / OVD opleiding loopt van dinsdag 15 mei tot en met woensdag 16 mei 2018 op de Politieacademie in Ossendrecht

 

 

 

 

Uw contactpersoon

Jehury van Deursen

Mede-directeur Good Work Personnel Development

Manager Duurzame Inzetbaarheid

Extern adviseur generatiemanagement tanteLouise (zorg)

Stress- en prestatiecoach

Trainer Mentale Kracht Nationale Politie

Baanregisseur, trainer, coach en adviseur OVD opleiding Politieacademie

Trainer communicatie - conflict - agressie - geweld en gijzel-situaties DJI

Kwaliteitsmedewerker Good Work

 

Jehury@good-work.nl

+(31)6 - 48 17 29 45

 

 

 


Onze laatste tweets

Volg ons op Facebook