Training TRM, IRSM en Mentale Kracht voor Officieren van Dienst Brandweer Haaglanden

 

Vorige week gaven Jehury en Dennis een training aan de Officieren van Dienst Brandweer Haaglanden en deden dit in onderaanneming voor Scope trainingen. Het was een eerste training uit een serie van drie trainingen en worden tot aan september 2018 aan twee verschillende samengestelde teams gegeven. De trainingen staan de komende maanden het teken van: TRM (Team Resource Management), het besluitvormingsmodel IRSM (Informatie, Risico, Scenario's en Maatregelen) en Mentale Kracht. De trainingen worden blended verzorgd en dus afgewisseld met contactonderwijs, tabletop oefeningen en Virtual Reality scenario training.

 

Waarom de training Mentale Kracht?

Als je voor de brandweer werkt, dan heb je gekozen voor een hoog-risico-beroep. Als brandweerman of vrouw sta je regelmatig onder druk, werk je onder stressvolle omstandigheden en lever je arbeid onder hoogspanning. Daarnaast heb je regelmatig te maken met prikkels, afleiders, stressoren en agressoren als je met een uitruk bezig bent. Of het kan zomaar zijn dat je privé of werk gerelateerd door een turbulente periode heen gaat. Als brandweerman of vrouw dient er gepresteerd te worden en worden er altijd resultaten verwacht.
De training mentale kracht biedt inzichten in hoe stress en spanning van invloed zijn op je prestaties en mentaal herstel. Mentale processen zijn voor meer dan 90% van invloed op onze gemoedstoestand en dan kan je ze maar beter de baas zijn als het er toe doet. In de training Mentale Kracht leren we je zes mentale vaardigheden aan om regisseur te zijn en te blijven over je brein en stresssysteem. Met het uitgangspunt om je taak te kunnen uitvoeren vanuit een ideale prestatietoestand in welke situatie dan ook.

 

Waarom de training Besluitvorming?

De Officier van Dienst Brandweer (OVD-B) is gewend te werken met het besluitvormingsmodel BOB (Beeldvorming-Oordeelsvorming-Besluitvorming). Echter in de tijdsgeest van nu, werkt de brandweer steeds vaker met de politie. Zij (OVD-P & OC) werken echter met het besluitvormingsmodel IRSM (Informatie, Risico, Scenario's en Maatregelen). De kern is hierin het zelfde, met beide besluitvormingsmodellen wil je namelijk het zelfde bereiken: een juist overwogen rationeel besluit. De opzet en invulling is net even anders en daarom is het een goed streven om ook op het gebied van besluitvorming bij elkaar in de keuken te kijken. Juist dat heeft brandweer Haaglanden met zijn OVD-B's gedaan en dat is al een compliment op zich waard. In de eerste training was het vooral de theorie die centraal stond en werd ondersteund met een casus en een virtual Reality scenario.

 

Waarom de training Team Resource Management (TRM)?

In de wereld van veiligheid en crisisbeheersing hebben we vaak te maken met ‘gelegenheidsteams’.
Als functionaris of (beleids)medewerker kent u uw eigen proces en veelal ook die van de andere deelnemers. Men kent elkaar echter niet altijd als persoon (door bijvoorbeeld wisselende piketten en schaalvergrotingen). We realiseren onszelf niet altijd dat we vanuit een bepaalde discipline of organisatie komen, met een eigen cultuur qua gedrag en overtuigingen. Overtuigingen over uwzelf, en zeker ook over de ander. Al dit soort intermenselijke aspecten (houding, gedrag, overtuigingen, wijze van communiceren, vooroordelen) brengen we wel mee het team in.

In Team resource management (TRM) wordt doorgaans getraind met zeven non-technical skills. Het gaat hierbij om een breed toepasbare set van teamcompetenties, die een belangrijke bijdrage leveren aan het functioneren en het slagen van een teamsamenwerking. In de training TRM gaan we o.a. in op deze competenties en hoe u dit bij ‘situationele teams’ kunt inzetten.

De training TRM is geschikt voor (beleids)medewerkers en functionarissen werkzaam in de wereld van : veiligheid, crisisbeheersing en crisismanagement.

 

De zeven non-technical skills:

 • Besluitvorming
 • Opdrachtanalyse
 • Assertiviteit
 • Communicatie
 • Situationeel bewustzijn
 • Leiderschap
 • Aanpassingsvermogen

 

 

 

Wat leert u?

 • aangeven wat de actuele achtergronden, noodzaak en meerwaarde van TRM non-technical skills zijn,
 • TRM non-technical skills bewust en ook in samenhang toepassen in teamverband,
 • aangeven waar uw ontwikkelpunten liggen op het gebied van TRM,
 • uw rol en plek in het team effectiever invullen,
 • de interactie met andere leden van het team beter vormgeven.

 

Ook interesse is een opleiding, training, oefening op het gebied van TRM, IRSM, BOB of Mentale Kracht?

 

 

Onze contactpersonen


Dennis van Heerden

 

Operationeel Directeur

Bachelor of Education (BEd)

Organisatieontwikkeling

Opleidingskunde

Blended Action Learning

Kwaliteitsmanager

 

 

 

 

Dennis@good-work.nl

+(31)6-48 17 29 44

 

Jehury van Deursen

 

Commercieel Directeur

Manager Duurzame inzetbaarheid

Stress- en prestatiecoach

Trainer Mentale Kracht Politie

Baanregisseur, trainer, coach, adviseur OVD opleiding

Trainer Omgaan Met Geweld en Gijzel-situaties DJI

Manager High Performance

Manager Leiderschap & Teamshaping

Kwaliteitsmedewerker

 

Jehury@good-work.nl

+(31)6-48 17 29 45


Onze laatste tweets

Volg ons op Facebook


Reactie schrijven

Commentaren: 0