Wat doet Jehury bij tanteLouise?

 

Jehury is al een geruime tijd aan het werk als externe adviseur Generatiemanagement bij tanteLouise en dat doet hij met enorm veel plezier!

 

Maar wat is nu eigenlijk Generatiemanagement?

Generatiemanagement zorgt ervoor dat generatie specifieke kenmerken, wensen, kwaliteiten, behoeften en aandachtsgebieden van medewerkers binnen het personeelsbeleid betrokken worden. Door hier rekening mee te houden versterk je de Duurzame Inzetbaarheid van de medewerkers op zowel korte als langere termijn en vergroot je hiermee de betrokkenheid en het werkplezier. Met het effect dat medewerkers gemotiveerd raken, gelukkiger zijn en competenter worden. Daarnaast voelen ze zich hierdoor veiliger, maar ook gezonder en vitaler. Dit alles maakt, dat de medewerker productiever wordt, minder vaak ziek is, maar ook aan het roer staat van eigen leven, loopbaan en inzetbaarheid. Bij generatiemanagement sta je stil bij de behoeften van de verschillende generaties, maar gaan je niet voorbij aan de individuele mens. Daarbij zorgt generatiemanagement voor een betere samenwerking tussen verschillende leeftijden, levensfases en generaties ongeacht opleidings- en werkniveau of achtergrond.

 

Gedifferentieerd P&O beleid.

Generatiemanagement vraagt om een gedifferentieerd P&O beleid dat zich richt op optimale inzetbaarheid van alle medewerkers en de gehele organisatie. Het houdt rekening met generatie specifieke kenmerken, kwaliteiten, behoeften en aandachtsgebieden van medewerkers. Ofwel het beleid kijkt naar de generatie verschillende behoeftes en scheert niemand over één kam. Natuurlijk kan je niet in alle wensen voorzien, want we kennen ook nog zoiets als het organisatie belang. Maar luisteren naar de wensen van de mensen? Dat kan altijd!

 

Generatiemanagement kent twee aspecten:

  • Het houdt rekening met de individuele doelstellingen en wensen van de medewerker
  • Het houdt rekening met de doelen en wensen van de organisatie

De agenda van Jehury:

 

Woensdag 14 en vrijdag 16 maart

Als onderdeel van het kwalitatieve onderzoek heeft Good Work een vijftal gestructureerde diepte interviews afgenomen bij vijf medewerkers van tanteLouise. Elk vanuit een andere generatie en levensfase.  Met de 45 minuten durende interviews willen we vooral de kern en beleving boven water krijgen met wat medewerkers binnen generatiemanagement belangrijk vinden en wat ze er van verwachten.

 

Donderdag 15 maart

Op 15 maart stond de eerste interactieve bijeenkomst met de medewerkers van tanteLouise op het programma. TanteLouise vindt het namelijk belangrijk om van de medewerkers zelf te horen, wat zij belangrijk vinden binnen generatiemanagement en het eigen personeelsbeleid. Om dit te realiseren reist de projectgroep door de regio en zijn er 15 sessies op de verschillende werklocaties gepland. De interactieve sessies hebben dan ook twee doelstellingen: namelijk het informeren van de medewerkers wat generatiemanagement te bieden heeft en een onderzoeksfunctie om te horen wat de medewerkers belangrijk vinden. Na een presentatie over het project en de voorlopige onderzoeksresultaten krijgen de medewerkers middels een plenair dialoog en een interactieve workshop de mogelijkheid om hun mening te delen en de projectgroep van advies en aanbevelingen te voorzien. Afgelopen 15 maart konden de medewerkers van Heideduin, Beukenhof en Mariahove de eerste interactieve bijeenkomst bezoeken.

 

Dinsdag 20 maart

Elke maand vindt er een Informatie & Communicatieoverleg plaats samen met de afdeling PR (communicatie). Hier wordt samen bekeken hoe we de medewerkers persoonlijk kunnen informeren over de laatste actualiteiten binnen het project en het persoonlijk eigenaarschap op het gebied van generatiemanagement kunnen vergroten. Daarnaast krijgt ook het onderzoek ruime aandacht binnen de interne communicatie naar de medewerkers. Denk hierbij aan de interactieve bijeenkomsten, de diepte interviews en de online enquete.

 

Dinsdag 20 maart

Elke maand staat ook het kleine projectgroep overleg op de agenda en worden alle actualiteiten en actiepunten door genomen. Hier worden ook de voorbereidingen getroffen voor de grote projectgroep vergadering die een dag later plaats vindt.

 

Woensdag 21 maart

Naast het kleine projectgroep overleg kennen we ook een groot projectgroep overleg. Bij het grote overleg sluiten de klankbordvoorzitters van de verschillende generatie klankbordgroepen aan. Zij brengen de laatste informatie en actualiteiten aan hun klankbordgroepen over en zorgen dat hun aanbevelingen bij de projectgroep aan komt.

 

Woensdag 21 en donderdag 22 maart

Interactieve bijeenkomst twee en drie staan op het programma en daarom gaan we de regio in!

Deze keer gaan we op bezoek bij het Jaquelineflat, KdJL, Hospice, Moermont, Boerenverdriet en is ook het mobiele team uitgenodigd.

 

Interesse in generatiemanagement

Heeft u ook interesse in Generatiemanagement, Duurzame Inzetbaarheid of Levensfasebewust personeelsbeleid? Of bent u op zoek naar een projectleider, projectcoach of een extern adviseur die u kan ondersteunen bij uw project? Of wilt u een onderzoek plegen binnen Duurzame Inzetbaarheid?

 

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend intake of adviesgesprek!

 

Uw contactpersoon

Jehury van Deursen

 

Mede-directeur

Manager Duurzame Inzetbaarheid & Generatiemanagement

Manager High Performance

Manager Leiderschap & Teamshaping

Stress- en prestatiecoach

Trainer Mentale Kracht Politieacademie

Baanregisseur, trainer, coach en adviseur OVD opleiding Nationale Politie

Trainer conflict- agressie - geweld en gijzel-situaties DJI

Kwaliteitsmedewerker

 

Jehury@good-work.nl

+(31)6-48 17 29 45

 

 

 


Onze laatste tweets

Volg ons op Facebook


Reactie schrijven

Commentaren: 0