Jehury van Deursen gestart als extern adviseur Generatiemanagement bij tanteLouise

Sinds september 2017 maakt Jehury deel uit van de projectgroep Generatiemanagement van de stichting tanteLouise en vervult hij daar de functie van extern project adviseur.

 

Jehury: "Een warme organisatie, waar ik me nu al thuis voel."

 

De projectgroep heeft de opdracht gekregen om de wensen van de medewerkers op het gebied van generatiemanagement per levensfase te onderzoeken. Na de analyse van de onderzoeksresultaten zal de projectgroep zijn aanbevelingen aanbieden aan het MT en zal er aansluitend over worden gegaan tot het definitief maken van het Generatiemanagementbeleid. Een prestigieus project, waarin alle medewerkers in gehoord worden.

 

Wat is generatiemanagement?

Generatiemanagement zorgt ervoor dat generatie specifieke kenmerken, kwaliteiten, behoeften en aandachtsgebieden van medewerkers binnen het personeelsbeleid van een organisatie betrokken worden. Door hier rekening mee te houden versterk je de inzetbaarheid van de medewerkers op zowel korte als langere termijn en vergroot je hiermee de betrokkenheid en het werkplezier. Met het effect dat medewerkers gemotiveerd raken, gelukkiger zijn en competenter worden. Daarnaast voelen ze zich hierdoor veiliger, maar ook gezonder en vitaler. Dit alles maakt dat de medewerker productiever wordt, minder vaak ziek is, maar ook aan het roer staat van eigen leven, loopbaan en inzetbaarheid.

Bij generatiemanagement sta je stil bij de behoeften van de verschillende generaties, maar ga we je niet voorbij aan de individuele mens en de belangen van de organisatie. Daarbij zorgt generatiemanagement voor een betere samenwerking tussen verschillende leeftijden, levensfases en generaties ongeacht opleidings- en werkniveau of achtergrond.

 

Jehury is voor de volgende taken verantwoordelijk:

  • Geven van extern advies gericht op generatiemanagement en duurzame inzetbaarheid;
  • Direct ondersteunen van de projectleider bij haar werkzaamheden;
  • Ondersteuning leveren aan het project middels advies, onderzoek, coaching en training;
  • Leveren van onderzoek, maken van analyses en geven van aanbevelingen;
  • Plegen van research;
  • Verschillende project overleggen bijwonen met de projectleider, verschillende interne adviseurs en specialisten, de projectgroep en de verschillende klankboordgroepen;
  • Inlezen van verschillende project stukken en het leveren van feedback op deze stukken;
  • Plegen van werkbezoeken, oriëntatie- beeldvorming- en onderzoek gesprekken (interviews) en het bijwonen van vergaderingen en overleggen;
  • Ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van Informatie & Onderzoek sessies op alle locaties van tanteLouise i.s.m. de projectleider.

 

Jehury: "Trots dat de keuze op mij is gevallen en dat ik hier aan de slag mag"


Eigenlijk telt voor tante maar één ding.....

TanteLouise biedt de beste zorg, waar thuis ook is. En eigenlijk zou tante het daarbij willen laten. Want we kunnen wel vertellen dat tanteLouise met 1.800 medewerkers en 850 vrijwilligers misschien wel de grootste werkgever in het werkgebied is, dat tanteLouise een uiterst professionele organisatie is die op het gebied van innovatie en vernieuwing tot de toonaangevende zorginstellingen in Nederland behoort, maar ja, is dat belangrijk? Eigenlijk telt voor tante maar een ding en dat is de zorg aan ruim 1.100 cliënten in onze zorgcentra en verpleeghuizen. Zij verdienen alle aandacht. Net als de meer dan 3.000 klanten die specialistische thuiszorg krijgen van de medewerkers van Ookthuis, een samenwerking van tanteLouise en onze partner TWB Thuiszorg met Aandacht.

 

Missie

De missie van tanteLouise is om de beste zorg te leveren, waar thuis ook is. Door de grote inzet van gedreven medewerkers en vrijwilligers lukt het om die ambitie te realiseren. Dat zegt tante niet zelf, maar dat blijkt uit de goede scores op het gebied van cliënttevredenheid en het vertrouwen dat externe partijen in de organisatie uitspreken. De Inspectie voor de Gezondheidszorg schaart tanteLouise onder de beste zorgaanbieders in het land. En ook binnen het programma Waardigheid en Trots is tanteLouise op diverse onderdelen koploper. Het CZ Zorgkantoor gaf ons – tegen de stroom in – toestemming voor uitbreiding van de verpleeghuiszorg met 48 bedden. Daar spreekt vertrouwen uit. En dat tante de klassieke spruitjeslucht al lang heeft afgeschud, blijkt wel uit de toekenning van de Smart Homes Award 2016 voor het project Vissershaven en de prestigieuze Hans van den Bosch-prijs.


Ons contactpersoon


Jehury van Deursen

 

Mede-eigenaar Good Work

Manager Duurzame inzetbaarheid

Extern adviseur Generatiemanagement tanteLouise

Stress- en prestatiecoach

Trainer Mentale Kracht Politie

Baanregisseur, trainer, coach, adviseur OVD opleiding

Trainer crisismanagement en communicatie DJI

Trainer Omgaan Met Geweld en Gijzel-situaties DJI

Manager High Performance

Manager Leiderschap & Teamshaping

Kwaliteitsmedewerker

 

Jehury@good-work.nl

+(31)6-48 17 29 45


Onze laatste tweets

Volg ons op Facebook


Reactie schrijven

Commentaren: 0