Bedrijven hebben geen strategie voor gezondheid en welzijn van personeel

 

Gezondheid en het welzijn van werknemers, staan steeds hoger op de agenda van de directie. Maar bij ruime tweederde van de werkgevers in de Benelux, is het geen onderdeel van de organisatiedoelstellingen. Acht op de tien bedrijven heeft hiervoor ook geen formele gezondheids- en welzijnsstrategie.

 

Wel denken werkgevers hierin flinke stappen te zetten de komende jaren: alle respondenten verwachten de komende drie jaar wél een strategie te hebben om het welzijn van de medewerkers te bevorderen. Dat blijkt uit de ‘2017 Benefits Trends Survey’ van Willis Towers Watson.

 

Zorgen over welzijn medewerkers
Hoewel er geen beleid is, maken werkgevers zich wel degelijk zorgen over het welzijn van hun medewerkers. De meerderheid (62%) geeft aan dat stress op de werkvloer is geïdentificeerd als de grootste issue binnen de organisatie. Bovendien maakt ruim een kwart (26%) zich zorgen over een gebrek aan lichamelijke activiteit onder de werknemers.

 

Daarnaast is ruim de helft (46%) van de werkgevers zich ervan bewust dat secundaire arbeidsvoorwaarden helpen om de aantrekkingskracht en de personeelsretentie van een bedrijf te verbeteren. 80 procent is dan ook van plan om binnen drie jaar gezondheids- en welzijnsvoorzieningen op maat te gaan aanbieden, zodanig dat deze onderscheidend zijn ten opzichte van de concurrentie in de war on talent.

 

Goede arbeidsvoorwaarden belangrijk
Lex Moerings van Willis Towers Watson Nederland, licht toe: "De gezondheid en het welzijn van werknemers krijgen een steeds hogere plek op de agenda van de directie. Bedrijven zien steeds meer in hoe belangrijk goede en concurrerende secundaire arbeidsvoorwaarden zijn.”

 

Er zijn volgens Moerings duidelijke verbanden tussen een goed gezondheidsprogramma en minder afwezigheid, een betere personeelsretentie en een hogere productiviteit. “Het is goed om te zien dat zoveel bedrijven van plan zijn om hun strategie omtrent arbeidsvoorwaarden te gaan uitlijnen met hun organisatiedoelstellingen en om voorzieningen op maat te gaan aanbieden. Desondanks lijken veel bedrijven die ambitie niet te gaan waarmaken, omdat de strategische sturing en kennis ontbreekt."

 

Kosten grote uitdaging
Uit het onderzoek, waaraan 42 werkgevers uit de Benelux deelnamen, blijkt dat 16 procent van de werkgevers niet weet wat ze uitgeven aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Toch zijn de kosten de komende drie jaar de grootste uitdaging voor secundaire arbeidsvoorwaardenprogramma's; de helft (50%) van de ondervraagden gaf aan dit een belangrijk onderwerp te vinden.

 

Moerings vult aan: "Er zijn veel bedrijven waarbij niet helder is wat ze uitgeven en waarom. Mogelijk lopen er bij deze bedrijven allerlei losse gezondheids- en welzijnsprogramma's naast elkaar. Het is belangrijk dat deze met elkaar worden verenigd tot een goed afgestemde, duidelijke en allesomvattende strategie die vervolgens gecommuniceerd kan worden om personeel aan te trekken en te behouden."

 

 

Duurzame Inzetbaarheid integreren op de werkvloer?

 

Bekijk onze website voor meer informatie over Duurzame Inzetbaarheid en wat Good Work voor u hierin kan betekenen.

 

U kunt ook direct contact opnemen met Jehury van Deursen, onze manager Duurzame inzetbaarheid.

 

 

 

Onze contactpersonen

Jehury van Deursen

 

Mede-directeur Good Work Personnel Development

Manager Duurzame Inzetbaarheid

Extern adviseur generatiemanagement tanteLouise (zorg)

Stress- en prestatiecoach

Trainer Mentale Kracht Nationale Politie

Baanregisseur, trainer, coach en adviseur OVD opleiding Politieacademie

Trainer communicatie - conflict- agressie - geweld en gijzel-situaties DJI

Kwaliteitsmedewerker

 

Jehury@good-work.nl

+(31)6-48 17 29 45

 


Onze laatste tweets

Volg ons op Facebook