Kosten door werkstress lopen op tot 2 miljard

Werknemers hebben in 2016 ruim 7 miljoen dagen verzuimd vanwege werkstress. De kosten van dat stress-gerelateerde verzuim komen voor werkgevers uit op ongeveer 2 miljard euro. 44 procent van de werknemers geeft aan dat maatregelen tegen werkstress nodig zijn.

Dat blijkt uit een enquête van TNO onder 40.000 Nederlanders, gepresenteerd ter gelegenheid van de Week van de Werkstress. 

 

 

Het gemiddeld aantal verzuimdagen door werkstress lag in 2007 nog op 24 dagen per uitgevallen werknemer. In 2016 steeg dit naar 30 dagen. Volgens TNO heeft één op de zeven werknemers last van burn-out klachten.
Het aantal werkgevers met anti-werkstressbeleid is de laatste jaren iets toegenomen: van 69% in 2014 naar 77% in 2016.

 

Eén op de zes heeft te maken met ongewenst gedrag

Een op de zes werknemers had vorig jaar te maken met ongewenst gedrag  door leidinggevenden of door collega’s.
Bijna een kwart van de geënquêteerden meldde te maken hebben gehad met pesten,  intimidatie, geweld en discriminatie door klanten, patiënten, leerlingen of andere externen. Ongewenst gedrag op de werkvloer is een belangrijke oorzaak van werkstress en verzuim.

Bron:ornet.nl

 

 

Nieuwsgiering?

 

Meer weten hoe je Werkdruk en Werkstress op de arbeidsvloer kunt reduceren?

Bekijk onze site voor meer informatie bij Duurzame inzetbaarheid.

 

Of neem direct contact op met Jehury van Deursen, onze manager Duurzame Inzetbaarheid.

 

  

 

Onze contactpersonen

 

       

 

Jehury van Deursen

 

Commercieel Directeur

Manager Duurzame inzetbaarheid

Stress- en prestatiecoach

Trainer Mentale Kracht Politie

Trainer, coach, adviseur OVD opleiding

Trainer Omgaan Met Geweld DJI

Leiderschap en High Performance

Kwaliteitsmedewerker

 

Jehury@good-work.nl

+(31)6-48 17 29 45

 

 


Onze laatste tweets

Volg ons op Facebook