Handleiding moet pesten op het werk verminderen

Ongewenste omgangsvormen vormen een probleem op de werkvloer. Eén op de zeven werknemers heeft ermee te maken. En 37% van de werknemers die gepest worden heeft burn out-verschijnselen en heeft een hoger verzuim.  Het ministerie van SZW heeft een handleiding gemaakt om pestgedrag tegen te gaan.

Wanneer is er sprake van een ‘dolletje’ op het werk en waar ligt de grens bij pesten? Omdat dit niet zo eenvoudig is, geeft de handleiding voor een betere werksfeer aan managers instrumenten om een goede werksfeer te behouden en ongewenst gedrag aan te pakken.

 

Het belang van een goede werksfeer
Een goede werksfeer draagt bij aan het behalen van de beoogde doelstellingen en missie van een bedrijf. Want tevreden, enthousiaste medewerkers voelen zich betrokken bij het bedrijf, zijn productief en melden zich minder vaak ziek. Bovendien zullen ze niet snel vertrekken vanwege de werksfeer. 

Want een goede sfeer in het team, een stimulerende leidinggevende en een sociaal veilige cultuur zijn cruciale factoren die mensen aan het bedrijf binden.

 

Wettelijke verplichtingen
Als het bedrijf bekend staat als een organisatie waar pestgedrag getolereerd wordt, kan dat klanten kosten. Maar er zijn ook wettelijke verplichtingen om een goede werksfeer te bevorderen. 

Op grond van de Arbowet en de Wet gelijke behandeling zijn werkgevers verplicht om regelmatig na te gaan of ongewenste omgangsvormen op het werk voorkomen en zo ja om maatregelen te nemen om dit tegen te gaan. Eventueel kan een gepeste werknemer ook via de rechter dwingen tot financiële genoegdoening of andere maatregelen.

 

Adviserende rol van HR
Aan de hand van vragen, opdrachten en casussen in de handleiding kunnen leidinggevenden het gesprek op gang brengen en afspraken maken met medewerkers. 

De brochure verwijst ook naar de adviserende rol die bedrijfsarts, de preventiemedewerker, HR en vertrouwenspersonen hebben rondom ongewenste omgangsvormen.

 

Bron: Personeelsnet.nl 

 

 

Heeft u te maken met pesten op de werkvloer of wilt u meer informatie over hoe je een prettig en veilig werkklimaat voor u en uw collega's kunt creëren?

 

bekijk dan onze site https://www.good-work.nl/diensten/duurzame-inzetbaarheid/

 

Of neem direct contact op voor vragen met Jehury van Deursen, onze manager Duurzame inzetbaarheid.

 

 

 

 

Onze contactpersonen

Jehury van Deursen

 

Commercieel Directeur

Stress- en prestatiecoach

Duurzame inzetbaarheid

Mentale weerbaarheid

Kwaliteitsmedewerker

Leiderschap en High Performance

 

Jehury@good-work.nl

+(31)6-48 17 29 45


Onze laatste tweets

Volg ons op Facebook