Steeds meer mensen overspannen door werkdruk

 

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) ziet een toename van het aantal mensen dat zich met overspannenheid of een burn-out meldt bij de bedrijfsarts. Werknemers zijn vaker overspannen door een te hoge werkdruk, in combinatie met een gebrek aan ondersteuning van collega’s.

In 2014 viel nog 32% van alle meldingen onder de categorie ‘psychische beroepsziekte’. In 2016 was dat percentage gegroeid tot 42%. Het aantal mensen met een burn-out blijf ook nu toenemen, zegt onderzoeker Henk van der Molen.

Uit onderzoek van TNO en het CBS bleek eerder al dat één op de zeven medewerkers last heeft van burn-outklachten.

 

 

Beroepsziekten vooral bij mannen en medewerkers ouder dan 45

In 2016 zijn 6.270 meldingen van beroepsziekten geregistreerd in de Nationale Beroepsziekteregistratie. De meeste beroepsziekten komen volgens het NCvB voor bij mannen (64%) en bij werknemers ouder dan 45 (ruim tweederde van alle meldingen).

Na overspannenheid en burn-out gaat het ook om beroepsziekten van het bewegingsapparaat (27%) en het gehoor (22%).

 

Vijf sectoren met de hoogste aantallen beroepsziekten

De vijf sectoren met de hoogste aantallen beroepsziekten zijn de bouwnijverheid, vervoer en opslag, financiën, industrie en gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening.

Volgens de onderzoekers leiden beroepsziekten in 70% van de gevallen tot tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid.

Het NCvB is onderdeel van het Academisch Medisch Centrum (AMC). De organisatie registreert alleen ziektemeldingen gerelateerd aan werkomstandigheden, dus niet door bijvoorbeeld een verkoudheid of griep.

 

Wat de ondernemingsraad kan doen

Voor de ondernemingsraad is het bij het signaleren van werkdruk en werkstress op de werkvloer van belang inzicht te krijgen in de problematiek.

De ondernemingsraad hoeft niet te wachten tot de directie het verzuimbeleid ter instemming voorlegt. De or kan ook gebruik maken van zijn initiatiefrecht (art. 23 WOR)  en voorstellen doen voor verbetering. Ziet de directie niets in de voorstellen, dan moet die dat schriftelijk en beargumenteerd melden.

Het verzuimbeleid moet maatwerk zijn en passen bij de organisatie en de werknemers. Preventie van ziekte en ongevallen speelt daarbij een belangrijke rol. De or trekt hierbij samen op met de preventiemedewerker en overlegt hierover met de arbodienstverlener en de bestuurder.

 

Bron: ornet.nl 

 

Nieuwsgiering?

 

Meer weten over werkdruk en werkstress?

 

Bekijk onze site voor meer informatie over psychosociale arbeidsbelasting en voor handige tips om een burn-out te voorkomen.

https://www.good-work.nl/diensten/duurzame-inzetbaarheid/

 

Of neem direct contact op voor vragen met Jehury van Deursen, onze manager Duurzame Inzetbaarheid.

 

 

 

 

 

Onze contactpersonen

Jehury van Deursen

 

Commercieel Directeur

Stress- en prestatiecoach

Duurzame inzetbaarheid

Mentale weerbaarheid

Kwaliteitsmedewerker

Leiderschap en High Performance

 

Jehury@good-work.nl

+(31)6-48 17 29 45


Onze laatste tweets

Volg ons op Facebook