Werkgevers zien werkdruk vaker als arbeidsrisico

Volgens werkgevers neemt het risico op werkdruk toe. In 2016 noemt 48 procent van de bedrijven (met 72 procent van de werknemers in dienst) dit als belangrijk arbeidsrisico. In 2010 was dit 41 procent.

 

Dit blijkt uit de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) 2016 van TNO. De WEA is een tweejaarlijks representatief onderzoek onder ongeveer vijfduizend vestigingen van bedrijven en instellingen.

 

 

 

Maatregelen tegen psychosociaal arbeidsrisico

 

In het onderzoek zeggen werkgevers ook vaker maatregelen te hebben getroffen om psychosociale arbeidsrisico’s te beperken. Dat doen ze met name door werknemers meer regelruimte in het werk te geven, de organisatie van het werk te veranderen of een aanspreekpunt voor werknemers in te stellen. Ook zijn psychosociale risico’s vaker een gespreksonderwerp tijdens functioneringsgesprek en/of werkoverleg.

 

Met name in de gezondheidszorg en bij de overheid ondernemen organisaties actie om psychosociale risico’s te beperken. In deze sectoren zien werkgevers werkdruk ook het vaakst als belangrijk arbeidsrisico.

 

Toenemende arbeidsproductiviteit

De toename van werkdruk als arbeidsrisico hangt deels samen met de toenemende arbeidsproductiviteit (en omzet en winst). In 2016 rapporteerden bijvoorbeeld 40 procent van de ondervraagde bedrijven en instellingen een toename in hun arbeidsproductiviteit over de afgelopen twee jaar. Vergeleken met 2012 is dat een stijging van 9 procentpunten. Vooral in de commerciële dienstverlening en de industrie neemt volgens werkgevers de arbeidsproductiviteit sterk toe.

 

Langer doorwerken mogelijk gemaakt

Het aantal bedrijven dat maatregelen treft gericht op langer doorwerken van het personeel stijgt gestaag sinds 2010, en daarmee ook het aandeel werknemers dat in zulke bedrijven in dienst is. Dat stijgt van ongeveer 45 procent in 2010 tot 55 procent in 2016.

Werkgevers kiezen daarbij het vaakst voor taakverlichting en/of aanpassing takenpakket, het zogenoemde job crafting. In 2016 trof 15 procent van de organisaties deze maatregel versus 10 procent in 2010.

 

 Bron: Arbo-online

 

Nieuwsgiering?

 

Meer weten of wat werkdruk met je prestatievermogen doet?

 

Bekijk onze site voor meer informatie over stressregulering of voor handige tips om de werkdruk te reduceren:

https://www.good-work.nl/diensten/duurzame-inzetbaarheid/

 

 

Of neem direct contact op met Jehury van Deursen, onze manager Duurzame Inzetbaarheid.

 

 

 

Onze contactpersonen

Jehury van Deursen

 

Commercieel Directeur

Stress- en prestatiecoach

Duurzame inzetbaarheid

Mentale weerbaarheid

Kwaliteitsmedewerker

Leiderschap en High Performance

 

Jehury@good-work.nl

+(31)6-48 17 29 45


Onze laatste tweets

Volg ons op Facebook