Rust kan je redden!

Tijdens de Gezond & Zeker kennisdagen 2015 en 2016 maakte verschillende ergocoaches kennis met kracht van Virtual Reality in relatie tot mentale zelfregulatie. Hierbij enkele reacties van deelnemers aan onze training.