4e groep Operationeel Crisiscoördinator Zuyderland gestart

Vandaag zijn we gestart met het opleiden van de 4e groep deelnemers van het Zuyderland Medisch Centrum voor de functie van operationeel crisiscoördinator (OCC). Deze functionaris vormt een essentiële schakel in de integrale crisismanagement aanpak ten aanzien van zorgcontinuïteit en bedrijfscontinuïteit. Wat zijn situaties die de zorg in het gedrang kunnen brengen en hoe stuur je hier op in het zogenaamde ‘Golden Hour’. In totaal worden er binnen Zuyderland MC 80 operationeel crisiscoordinatoren opgeleid zodat medio 2018 een 24/7 bezetting te realiseren is.

 

Ook vandaag werden de deelnemers in een interactieve setting onderworpen aan abrupte veranderende omstandigheden waarin men praktisch aan de slag moest met mentale processen, analyseren, beslissen en reflecteren. Ook kwam Virtual Reality met een scenario opgenomen in het eigen ziekenhuis weer aan bod. Hierdoor is het mogelijk dat deelnemers op afstand toch kunnen trainen in hun eigen omgeving. Dat dit prettig is werd zo ook teruggegeven. 

Net zoals in crisissituaties kost nieuwe kennis leren en vooral toepassen ook energie. Rond 17:00 ging iedereen met een volle rugzak weer op pad.  Terugkijkend op vier groepen die nu dag 1 van de 4 daagse Blended Action Learning opleiding hebben gevolgd, kunnen we met een goed gevoel terugkijken op de start. Aan ons om dat vast te houden en iedereen even scherp te houden in het vervolg.

Leren werken met de CrisisRadar
Leren werken met de CrisisRadar
Virtuele crisis in het eigen ziekenhuis
Virtuele crisis in het eigen ziekenhuis