Opleiding, training, coaching  en advies


Het leveren van topprestaties zit in onze genen.... ....Waar ook ter wereld, onder alle omstandigheden en in elke situatie.

 

De mensen van Good Work Personnel Development B.V. hebben wereldwijd prestaties geleverd, vaak onder extreme omstandigheden. Deze ervaring zien we als een meerwaarde voor eenieder die zich herkent in het leveren van topprestaties. De ambitie van Good Work is om mensen en organisaties te begeleiden op de route naar hun gewenste droomdoel. Good Work wil mensen helpen topprestaties te leveren, in iedere situatie, onder alle omstandigheden in welk beroep dan ook. Waar ook ter wereld. Mensen zoeken hierbij een betrouwbare partner die weet wat er nodig is om dat doel te bereiken. De rol van Good Work is het aanbieden van advies, ervaringsgerichte opleiding, training en oefening op het gebied van prestatieverbetering binnen alle lagen van een organisatie. Good Work heeft de knowhow in huis om mensen te leiden naar topprestaties.

 

Are you ready to perform?

Masterclass Gezond & Zeker 2014

Uw expertise partner voor


Opleidingskundige oplossingen

Investeren in presteren

 

Leer- en ontwikkelonderzoek

Ontwerpen leertrajecten

Opleiden en trainen

Duurzame inzetbaarheid

Een leven lang presteren

 

Employability
Vitality
Workability
….

Crisis management

Presteren in een crisissituatie

 

Crisismanagement RI&E en advies

Crisismanagement planvorming

Crisismanagement training

...


Virtual Reality Learning

Beter presteren door modern leren

 

Virtueel leren

Virtual Reality concepting

Blended Action Learning

...

High   Performance

Presteren op topniveau

 

Team en organisatieontwikkeling

Meerdaagse performance programma's

High Performance coaching en intervisie

...

Persoonlijke effectiviteit

Investeren in persoonlijk presteren

 

Soft skills

Leiderschap ontwikkeling

Vitaliteit

...


Onze manier van werken


Strategische totaaltrajecten

Voor visie tot met acties op de werkvloer

 

Wij leveren trajecten van A tot Z en ontzorgen uw organisatie. Van onderzoek, tot beleid tot opleidingen.

Onderzoek en advies

Voor (leer)beleid in uw hele organisatie

 

Heeft u een organisatievraagstuk over presteren en resultaat behalen. Wij ondersteunen u bij het bepalen van de koers.

Maatwerk opleidingen

Opleidingen gericht op uw doelstellingen

 

Opleiden op het juiste moment, de juiste plaats en met duidelijke doelstellingen. Wij doen meer dan een kunstje.


Praktisch     trainen

Real-time scenario trainen

 

Leren door realistisch ervaren. In de juiste omgeving en met de juiste middelen.

Realistisch oefenen

Oefenen zoals in het echt bij u of bij ons

 

Toepassen in de eigen context of gesimuleerd naar realiteit en werkelijkheid zorgt voor directe transfer.

Voorlichting en oriënteren

Als je eerst wil kennis maken

 

Wij begrijpen dat het gevoel goed moet zijn bij het traject wat voor u ligt. Neem gerust contact op.


Onderscheidend vermogen

Verworven in het verleden gericht op de toekomst

 

Door onze militaire ervaringen opgedaan in crisisgebieden in het buitenland en inzet tijdens Nationale Operaties in ons eigen land zijn we gepokt en gemazeld als het om presteren gaat.

 

Onze veerkracht heeft er voor gezorgd dat we onze emoties onder controle kregen en in tal van situaties bleven handelen. Zelfs tijdens enorme druk en extreme omstandigheden waren we in staat om leiderschap te tonen en zware beslissingen te nemen. Vooral door onze militaire missies in Kosovo, Irak en Afghanistan kennen we het klappen van de zweep die crisis heet, maar weten we vooral hoe je een crisis tot een goed einde moet brengen.

 

Er is ons één ding bijgebleven.
“Wees voorbereid op het onverwachte en je redt je wel als het onverwachte bij je aanklopt”

 

Presteren is blijven leren, door onze specialisaties op het gebied van opleidingskunde, E-HRD en interventiekunde zijn we in staat om op alle niveaus als volwaardige partner op te treden.

It's the people!
It's the people!

Innovatief in leeroplossingen


Leren start vanuit breinkennis!

Praktisch, real-time, innoverend en ervaringsgericht

Onze visie op leren

Leren en ontwikkelen door actie en ervaren

Presteren loopt als rode draad door ons leven. Levensfases en ambities kunnen bepalend zijn voor hoe en waar we leren en wat we nog willen leren. Of we nu papa of mama zijn, werknemer, topsporter, we kunnen alleen optimaal presteren als we voldoende vakkundig zijn, intrinsiek gemotiveerd om het gestelde doel te bereiken en mentaal krachtig genoeg om koers te houden. Onze visie op leren is dat in iedereen een topperformer schuilt mits men met de juiste Trots, Eenheid en Kracht aan de prestatieroute begint.

 

 

Een proces van durven doen en reflecteren
Leren en verbeteren is een proces van durven doen en reflecteren. Wij kiezen daarom voor het concept (Blended) Action Learning als fundament voor al onze leeroplossingen. Dit betekent voor ons dat opleidingen en trainingen de lerende altijd in omstandigheden brengt die vergelijkbaar of identiek zijn aan de omstandigheden die men op in de prestatieomgeving tegenkomt.


Virtual Reality Learning

Leren in een virtuele omgeving

Technologie speelt een grote rol in de vormgeving van leertrajecten en beschikbaarheid van kennis. Blended Learning wordt door steeds meer organisaties omarmd om leerpaden in te richten die meebewegen op de dynamiek van de werkomgeving. Daarnaast wordt het zelf beïnvloeden van je leerweg steeds meer gevraagd door lerenden. Met Virtual Reality gebruiken we een innovatieve leertechnologie, die een grote invloed heeft op het ervaren van situaties. In een virtuele omgeving reageert ons mentale proces nagenoeg gelijkwaardig als in de realiteit. De combinatie van breinleren en Virtual Reality maakt het als onderdeel van een blended leertraject een krachtig instrument.

 

 

The next level medium
Virtual Reality wordt gezien als the next level medium en gaat naar verwachting veel invloed krijgen op ons leven. Ook voor opleiding en training biedt de techniek in diverse opzichten veel mogelijkheden. We brengen mensen in realistische virtuele situaties om de leerervaring op gedragsniveau krachtiger te maken en groter zichtbaar leereffect te bereiken.

Virtueel, beleving en ontwikkeling

Ik zie, ik hoor, ik voel, ik beleef, ik leer!


Organisaties voor wie we eerder werktenBlijf op de hoogte van ons laatste Good News


Heeft u vragen neem contact met ons op


Voer de code in:

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.